گم کردن وسایل یک پدیده عادی است و اغلب با کمی فکر و جستجو می*توانیم آن*ها را پیدا کنیم. اما چگونه فکر کنیم تا بتوانیم وسیله گم شده را پیدا نماییم؟ برای اطلاع از پاسخ محققین، همراه ما باشید.

روانشناسان اخیرا دریافته*اند در صورتی که وسیله*ای را گم می*کنید، با بستن چشمانتان می*توانید هرچه سریع*تر وسیله را پیدا نمایید. برای مثال اگر کلید خودرو خود را گم کرده باشید، می*توانید با بستن چشمانتان تمرکز بیشتری داشته و هرچه سریع*تر جای کلید خودرو را پیدا کنید.
روانشناسان آزمایشی را بر روی 178 نفر انجام داده*اند، بدین صورت که ویدیویی کوتاه را برای آن*ها پخش می*کردند و سپس از آن*ها می*خواستند تا به سوالاتی در خصوص آن ویدیو پاسخ دهند. برای مثال متن نوشته شده در جلوی خودرو را از وی می*پرسیدند و نتایج نشان می*داد افرادی که چشمان خود را بستند، حدود 23 درصد بیشتر از افرادی که چشمان خود را باز نگه* داشتند، سوالات را پاسخ داده*اند.

بنابراین سعی کنید در زمانی که وسیله*ای را گم کرده*اید، چشمانتان را بسته و با خود به پرس و جو بنشینید. برای مثال حرف*ها و کار*هایی را که انجام دادید را دوباره به خاطر آورید و به زمانی فکر کنید که آن وسیله نزد شما بود و بعد چه اتفاقاتی افتاد. محققین معتقد هستند که چنین کاری باعث می*شود تا سریع*تر به جواب برسید.

همچنین آزمایش نشان داده است افرادی که برای یافتن پاسخ چشمان خود را می*بندند، احساس آرامش بیشتری می*کنند.

سانترال