منبع : تبیان
حورها و موضوعات قابل طرح در تحقیق، متفاوت است و سۆالات بیشتر به حساسیت*های شما و ابهامات پیش*آمده در گفتگوها باز می*گردد. به*طور كلی طرح موضوعات زیر برای همه راهگشا است.

خانواده

با توجه به اینكه فرد شاخه*ای از شاخه*های خانواده و محصول آن است و ویژگی*های اخلاقی و شخصیتی خود را از طریق وراثت و تربیت از آن می*گیرد، اگر خانواده خوب باشد، تا حد زیادی می*توان به محصول آن اطمینان یافت. بنابراین درباره جایگاه اخلاقی و اجتماعی خانواده*اش سۆال كنید. این سۆال را می*توانید از همه گروه*های گفته*شده ـ به *ویژه عروس*ها و دامادهای خانواده ـ بپرسید. آنها سال*ها با خانواده او زندگی كرده و رفتارهای آنان را دیده*اند.

رفتار اجتماعی
درباره رفتار اجتماعی فرد سۆال كنید. برای كسی كه رفتار اجتماعی مناسبی دارد، آبرو مهم است و از اینكه رفتارهای ناشایستی در اجتماع داشته باشد، خجالت می*كشد. بنابراین هرگز در خیابان داد نمی*زند و به همسرش بی*حرمتی نمی*كند. این*گونه افراد به *دلیل مهم *بودن آبرویشان، كمتر به جدایی از همسر می*اندیشند. همكاران یا همكلاسی*های خوب می*توانند به این سۆالات پاسخ دهند.
رفتار اجتماعی او را چگونه می*بینید؟
كدام صفات اخلاقی را در او بیشتر می*بینید؟
عصبانیت او را در چه مواقعی دیده*اید؟
با چه افرادی (چه تیپ شخصیتی) رفت*وآمد می*کند؟
معاشرت او با دیگران چگونه است؟ اجتماعی است یا منزوی؟
چقدر با دوستان خود ارتباط دارد و بعد از ازدواج چه مقدار از آن باقی می*ماند و آیا آن مقدار به زندگی مشترک آسیب می*رساند یا خیر؟
تا چه حد به خانواده و دوستان خود وفادار است؟
چقدر به تعهدات خود پایبند است؟
تلاش او برای کسب روزی حلال چگونه است؟

دوستان
انسان به *طور قطع در اعتقاد ، اندیشه، منش و شخصیت خود از دوستانش اثر می*پذیرد. امام علی(*علیه*السلام) فرمودند: اگر دین کسی برای شما مشخص نبود، بنگرید که با چه کسانی رفت*و*آمد می*کند، دین*داران یا با بی*دینان؟
پس درباره دوستانش از افراد گوناگون تحقیق کنید تا بفهمید چه کسانی هستند و با آنان در چه محافل و مجالسی شرکت می*كند.

ارتباط فامیلی
از نزدیکانش بپرسید که واپسین دیدارش با آنها چه وقت بوده است. ضعف ارتباط فامیلی، نشانه بی*توجهی به صله *رحم است؛ در*حالی*که اسلام بر آن تأیید کرده است و نقطه*ای منفی به *شمار می*رود.

مسئولیت*پذیری
از دوستانش درباره مسئولیت*پذیری او بپرسید. اینکه آیا در مسافرت*های جمعی و دوستانه، مسئولیت*ها می*پذیرفته یا به*طور معمول از تن*دادن به مسئولیت می*گریخته است.

عمل به تعهدات
شما باید بدانید که نامزدتان تا چه حد به تعهدات خود عمل می*کند. و این را می*توان از دوستان، همکاران یا همکلاسی*های او آیا در قرارها به *موقع حاضر می*شود؟ آیا در مسافرت یا تفریحات دوستانه به تعهدات مالی خود عمل می*كند؟

رعایت حقوق دیگران
از همسایگان او بپرسید که آیا حقوق آنان را رعایت می*كند یا به شکل*های گوناگون از جمله سر و صدای زیاد در ساعت*های پایانی شب، باعث آزار و اذیت آنان می*شود.

اخلاق خانوادگی
می*توان از همسایگان، دوستان، محل تحصیل و همکاران در رابطه با این موضوع چنین سوال*هایی پرسید:
صفت بارز اخلاقی او چیست؟
چه صفات خوبی در او می*بینید؟
صفات بد او چیست؟
از چه اخلاقی بدش می*آید؟
اخلاق او در منزل و بیرون با خانواده، *دوستان، اقوام، مربیان و... چگونه است؟
آیا عصبانی می*شود؟ این حالت چه عکس*العملی نشان می*دهد؟*آیا خونسرد و قابل کنترل است یا تندخو و اهل داد و فریاد؟
بیشتر با چه کسی مشورت می*کند؟ از نظر او بزرگ خانواده کیست و آیا این تفکر با تفکر سایر اعضای خانواده و فامیل هماهنگ است؟ اگر نیست،*علت آن چیست؟

وضعیت اقتصادی
از دوستان، همکاران و خانواده می*توان پرسید که :
آیا ایشان از درآمد و کار خود راضی است؟
پول*هایش را بیشتر در چه مواردی خرج می*کند؟
وضعیت مسکن او چگونه است؟
آیا اهل تجملات است یا به زندگی ساده معتقد است؟
البته لازم است تعریفی روشن از زندگی ساده ارائه دهد.

اعتقادات مذهبی
از خانواده، دوستان و محل تحصیل همکاران و کسبه، همسایگان و فامیل پرسیده شود که :
چقدر به نماز اهمیت می*دهد؟
آیا احكام محرم و نامحرم را در میهمانی*ها رعایت می*کند ؟
آیا اهل موسیقی یا فیلم*های حرام هست یا نه؟ یا به قول بعضی تفریحی می*بیند و می*شنود؟
حجاب او را چگونه می*بینید؟

توانمندی*های فرد
از خانواده، دوستان و فامیل می*توان راجع به موارد زیر سۆال كرد.
چه توانمندی*هایی دارد؟
چقدر فرد مورد نظر را برای اداره زندگی توانمند می*دانید؟
آیا او فرد وظیفه*شناس و مسئولیت*پذیری است؟
الگوی او در زندگی کیست؟
توانمندی همسر آینده مایه خوشحالی او می*شود یا نه؟

سونات