از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزادبرای دیگر کاربردها، فانتوم (ابهام*زدایی) را ببینید.
یک فانتوم جهت بررسی کارکرد سیستمهای سی تی اسکن

فانتوم (به انگلیسی: Phantom) در علوم فیزیک پزشکی به دستگاه یا الگوی آزمایشی گویند که بدن انسان یا قسمتی از بدن انسان را شبیه سازی می*کند.[۱]

از فانتوم*ها برای دستگاه*های تصویربرداری پزشکی و رادیوتراپی استفاده*های زیادی می*گردد. بطور نمونه بکمک فانتوم آشکارسازهایی را کالیبره می*کنند که تشعشعات ساطع شده از داخل جسم را اندازه گیری می*کند (مثل فانتوم BOMAB) و یا تشعشعات جذب شده در جسم را می*سنجد (مثل فانتوم*های Shepp-Logan).


فانتومهای ماموگرافیدر ماموگرافی، فانتوم*ها بدلیل مصرفشان در کنترل کیفیت تجهیزات ماموگرافی دارای اهمیت ویژه*ای هستند. یک فانتوم ماموگرافی معادل یک سینه فشرده (در حدود ۴٫۲ سانتیمتر) با مولفه*های ساختاری چربی دار و غددی است.

فانتومهای آزمونگر ACR دارای ۶ خال فیبری، ۵ گروه لکه (speck groups)، و ۵ ذره جرم دار (masses) می*باشند. جهت مقبول گردیدن آزمون، فانتوم بایستی تصویری را نشان دهد که در آن حداقل ۴ فیبر، ۳ گروه لکه، و ۳ جرم هویدا باشند
سونات