منبع : آپشن دنا

منبع : مهندسی صنایع


مدل سازی ریاضی عملکرد مغز یک ابزار مهم جهت درک بهتر نتایج آزمایشات تجربی ، می باشد. در این گزارش سعی شده که یک مدل ریاضی از متابولیسم مغز مورد بررسی قرار گیرد. این مدل قادر است متابولیسم انرژی مغز و حالت های پاتولوژیک مختلف آن را شبیه سازی کند. این مدل شامل پارامترهای فلوی خون، فشار جزئی اکسیژن ، nadh و پتاسیم خارج سلولی، می باشد و براین اساس استوار است که حالت عملکردی بافت را با داشتن این پارامترها می توان به دست آورد. ارائه این مدل این امکان را برای ما فراهم می سازد که در کاربرد عملی تنها یکی از این پارامترها را مونیتور کرده و بقیه را از روی روابط ریاضی به دست آوریم.جزوه شبیه*سازی


جزوه شبیه*سازیانسان برای رفع نیازهای خویش سیستم*های متنوعی اعم از تولیدی و خدماتی را بوجود آورده است. این سیستم*ها در طول زمان رشد و توسعه یافته اند و به نوبه خود مسائل و مشکلات مختلفی را هم ایجاد نموده*اند. از طرف دیگر پیچیدگی های این سیستم ها فرآیند تصمیم گیری، هدایت و کنترل را برای افراد مسئول بسیار حساس و مشکل ساخته است. لذا برای حل مسائل و مشکلات و در نهاِت کمک به مسئولان به منظور شناخت و بهبود عملکرد و تصمیم گیری در مورد سیستم ها، روش ها و تکنیک های متفاوتی بوجود آمده اند. یکی از روشهایی که برای شناخت وضع موجود و بهبود عملکرد سیستم ها بوجود آمده، شبیه سازی است. که یکی از پرقدرت ترین و مفیدترین ابزارهای تحلیل عملکرد فرآیندهای پیچیده سیستم ها است. هر مهندس یا مدیری که بخواهد اطلاعاتش را کامل کند باید با این روش آشنا باشد.
ارسال : سونات

توضیح : برچسب این موضوعات نبود , ببخشید