کویتیشن سیستمی است که بااستفاده ازامواج اولتراسوند متمرکز،موجب ازبین رفتن سلولهای چربی می شود.مکانیسم عمل:
-ایجاد حبابهای کوچک( Micro Bubble) دربافت چربی،که بزرگ شدن این حباب ها و انفجار آنها ، با ایجاد موج عرضی،موجب آسیب به دیواره سلولهای چربی و تخریب آنها می شود.
-امولسیفیه شدن چربیها و ازاد شدن چربیهای Liquefy شده به داخل جریان خون
-برداشت چربیها توسط جریان لنفاتیک و ادرار،که موجب دفع آنها از بدن خواهد شد.


ویژگیها:
- توان بالای دستگاه
توان 100واتی دستگاه کویتیشن LIPOLEX ،امکان دستیابی به حداکثر نتیجه درمانی را فراهم می کند. این دستگاه انرژی 3Watt/cm² را به بافت چربی اعمال می کند.


-هندپیس بادوام
هندپیس این سیستم از جنسی ساخته شده است که در طی یک پروسه درمانی طولانی مدت،از بروز سوختگی برروی پوست جلوگیری می کند.


-قطع اتوماتیک جریان اولتراسوند در مناطق فاقد سطح تماس
اگر در حین درمان با Lipolex ،قسمتی ازپروب ازسطح پوست جدا شده و یا کار بر روی مناطقی انجام شود که وسعت آنها از سطح مقطع پروب کمتر باشد،سیستم به صورت اتوماتیک،جریان اولتراسوند رادر این مناطق قطع نموده،احتمال بروز آسیب های احتمالی را از بین خواهد برد.


-استفاده ازدوفرکانس38 و 28KHz
دستگاه Lipolex جهت ازبین بردن چربیهای باضخامت زیاد،از پروب 28 KHz وجهت ازبین بردن چربیهای باضخامت کمتر،ازپروب 38 KHz
استفاده می کند.


-کالیبراسیون اتوماتیک
اتوکالیبراسیون دستگاه، امکان برقراری ثابت فرکانس 28-38 KHz را در طول پروسه درمان فراهم می کند. لذا درمان در حین اجرای پروتکل بافرکانس برابر و یکنواخت صورت می گیرد.


-قابلیت تنظیم پارامترها
در این دستگاه،علاوه بر حالت اتوماتیک، امکان تنظیم تمامی پارامترها ( Duty, Frequency,Level ) برحسب صلاحدید پزشک و نیاز بیمار وجود دارد.


-سیستم عیب یابی خودکار
این سیستم به تکنولوژی مجهز است که هرگونه خطای احتمالی در دستگاه بروز کند ، دستگاه متوقف شده ، پیغام error بر روی مانیتور دستگاه نمایان می شود.


-موثر و کارآمد
استفاده از توان بالا و فرکانس ثابت،همچنین توانائی تغییر پارامترهای Level, Frequency, Duty و نوع خاص آلیاژ بکار برده شده درپروب این دستگاه،بازدهی این سیستم را تا حدود قابل قبول تری نسبت به سایر سیستم های مشابه بالا برده،امکان بروز عوارض جانبی را در استفاده طولانی مدت از این دستگاه،از بین برده است.

منبع :
لیپوماتیک