حران میانسالی چیست؟ میزان این بحران در مردان و زنان چگونه است؟ چگونه باید با این بحران روبرو شد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با ما همراه باشید.
بحران میان*سالی چیست؟ بحران میان*سال، زمان رفتارهای کلیشه*ای و خنده*دار در میان*سالی فرد است: زمانی در زندگی که فرد کارهای عجیب و غیرعملی انجام می*دهد مانند رها کردن کار بدون فکر ، خرید یک ماشین قرمز اسپورت، یا ترک کردن همسر. بحران میان*سالی برای چندین سال چنین تصاویری را به ذهن می*آورد، اما این روزها بحران میان*سالی را بیشتر گذار میان*سالی می*خوانند، واقعه*ای در زندگی که اصلاً بد نیست. کارشناسان سلامت روان می*گویند واژه بحران اغلب متناسب با این وضعیت نیست، چون اگر چه ممکن است همراه با افسردگی جدی باشد، اما همچنین می*تواند دوره رشد چشمگیری در فرد نیز باشد. البته زمانی که این گذار به افسردگی تبدیل می*شود باید به دنبال کمک حرفه*ای باشید. تعریف بحران میان*سالی

رئیس مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی دانشگاه ایالت آپالاش می*گوید واژه بحران میان*سالی در اوایل دهه 1980 توجه زیادی به خود جلب کرد. او تحقیقاتی پیرامون رشد و گذار بزرگ*سالی انجام داده است. وی می*گوید "بحران میان*سالی هرگز یک دسته*بندی رسمی تشخیصی نبوده است و سنی که چنین وضعیتی اتفاق می*افتد می*تواند در افراد متفاوت باشد. این که چه زمانی میان*سالی اتفاق می*افتد بستگی به این دارد که از چه کسی سؤال کنید و بخشی از آن نیز به فاکتورهایی مانند امید به زندگی بستگی دارد. بحران میان*سالی ممکن است هر زمانی از 37 سالگی تا 50 سالگی اتفاق بیفتد. این بحران یا گذار بیشتر در حوالی وقایع مهم زندگی اتفاق می*افتد مانند تمام شدن تحصیل (یا ازدواج) کوچک*ترین فرزند، یا یک تولد ده*گانه که اعلام می*کند وارد دهه جدید زندگی شده*اید. مرگ والدین نیز می*تواند برای فرد یک علامت برای این وقایع میان*سالی باشد. بحران میان*سالی: مردان در مقابل زنان

مردان و زنان به یک اندازه گذار یا بحران میان*سالی را تجربه می*کنند اما در دو جنسیت متفاوت به نظر می*رسد. قالب میان*سالی در مردان خرید ماشین قرمز اسپورت است اگر چه همیشه چنین نیست، اما به نظر می*رسد مردان بیشتر می*خواهند چیزی را ثابت کنند. ممکن است مردها ارزش خود را با عملکرد شغلی*شان بسنجند و بخواهند موفق به نظر برسند ولو این که دستاوردهایشان به صورتی که دلشان می*خواهد نباشد. زنان اغلب می*خواهند که ارزش خود را از طریق روابط بسنجند، حتی اگر در تمام طول زندگی خود شاغل بوده*اند. بنابراین در میان*سالی احتمالاً عملکردشان را به عنوان همسر، مادر و یا هر دو ارزیابی می*کنند.


منبع:بحران میان*سالی: افسردگی یا گذار؟