اپراتور یا مدیر سیستم این دسترسی را دارد تا کلیه اطلاعات تماس گیرنده ها که گزارش آنها در محدوده مشترک سانترال ثبت شده است را پاک نمایند. البته اطلاعات تماس گیرنده هایی که در صندوق صوتی پیغام گذاشته اند توسط این روش پاک نمی شود، فقط اطلاعات آنهایی که تماس ورودی محسوب می شوند، در این عملیات از بین می رود. نکته ای که لازم است اشاره کنیم آن است که اگر کسی در حال مشاهده گزارش تماس گیرنده ها در محدوده مشترک باشد امکان پاک کردن این اطلاعات وجود نخواهد داشت. اپراتور یا مدیر سیستم از طریق گوشی های اختصاصی پاناسونیک (PT) به صورتی که در شکل ذیل نشان داده شده است می توانند این اطلاعات را پاک کنند:
1. ابتدا گوشی را بردارید.
2. **70 را شماره گیری نمائید.
3. کلید # را فشار دهید.
4. گوشی را روی دستگاه قرار دهید.


بدین ترتیب گزارشات تماس های ورودی در محدوده مشترک پاک می شود.
نکته : این عملیات تنها از طریق گوشی های PT امکان پذیر است و با استفاده از گوشی های تک خط (SLT) این کار ممکن نیست.

منبع: pfrnco.com