اگر یه سفر یه ماهه به شما پیشنهاد می شد کجا می رفتین ؟

موضوع: اگر یه سفر یه ماهه به شما پیشنهاد می شد کجا می رفتین ؟

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  اگر یه سفر یه ماهه به شما پیشنهاد می شد کجا می رفتین ؟

  [U][B][COLOR=#0000cd][SIZE=5]اگر یه سفر یه ماهه به شما پیشنهاد می شد کجا می رفتین ؟ [/SIZE][/COLOR][/B][/U]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. Z.F گفت:
  من میخواستم برم پاریس باید کدومو بزنم ؟
  انسان موجودیست که در همه حال تکیه گاهی از جنس خداوند را دارد...