بومی منطقه کامرون در مناطق استوایی غرب آفریقا و نواحی کوچکی از آسیای جنوب شرقی (اندونزی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
مشخصات مورفولوژی این [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] در بوته*های به هم فشرده رشد میکنند و ارتفاعی بالاتر از ۱.۵ متر میتوانند داشته*باشند معمولا برگها به درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی*متر و عرض ۴ تا ۵ سانتی*متری به رنگ سبز تیره یا ابلق به صورت سبز و سفید یا سبز و زرد دیده*میشوند .
محیط مناسب برای رشد داخل ساختمان
کوددهی برای بامبو مانند هر [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] دیگری عناصر مورد نیازش را میتوان از طریق کودهای کامل فراهم کرد. کودهایی که عناصر پر مصرف و کم مصرف را داشته*باشند . و به صورت ماهانه در آب گلدان بامبو حل میشود . ( قطره*های اختصاصی برای بامبو هم در واقع همین کودهای شیمیایی کامل هستند و هیچ مارک یا برند خاصی بر دیگری ارجحیت بسیار زیادی نمیتواند داشته باشد )
روش تکثیر در محیط طبیعی این گیاه بیشتر به صورت پاجوش تکثیر میشود ولی قلمه آن بسیار ساده است و کافی است طولی بیشتر از ۲۰ سانتی متر را برید و در گلدان جدید گذاشت . در صورت محافظت از بیماریها و فراهم نمودن کیفیت محل لازم، قلمه جدید در حدود یک ماه ریشه تولید میکند و جوانه*های جدید آن ظاهر میشوند .
آفات شته ، شپشک ، کنه و پسیل
منبه:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]