سال 2005 | 295 صفحه | ISBN: 9780764598067 | 12 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
دوربین دیجیتال شما یک ابزار خلاقانه فوق العاده و همه کاره است، با ویژگی ها و قابلیت هایی که ممکن است تا کنون کاوش نشده باشند.
کتاب “50 تکنیک سریع دوربین دیجیتال” دستورالعمل های گام به گام برای 50 تکنیک جدید داغ است که از تمام ویژگی های جدید دوربین بهره می برد. این کتاب کاملا با تصاویر رنگی خیره کننده که توسط نویسنده گرفته شده اند؛ به تصویر کشیده شده است.
این کتاب بدون توجه به نوع دوربین دیجیتال شما، در خلق تصاویر حرفه ای تر به شما کمک خواهد کرد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] برگهای کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. "فرانسوا ولتر"