تابلوهای دستی


با لوازم اندازه گیری آنا لوگ و کنترلر دیجیتال با مانیتورینگ آلارم ها و شات دانهای ضروری دستگاه پاسخی به نیازهای سنتی می باشد.

o تا بلوی لوازم اندازه گیری موتور


علاوه بر کاربرد Plcهای مدرن جهت کنترل و مانیتورینگ کامل،نصب تابلوی لوازم اندازه گیری موتور روی دستگاه امکان پذیر است.


تا بلوهای کنترل و قدرت ساخت شرکت مهندسی کارا سهند با استفاده از تسهیلات CAD بطور متنوع طراحی و ساخته می شوند بطوریکه هر نیازی را پاسخگو باشند.در این تابلوها از بهترین و مدرنترین کنترلهای دنیا استفاده و هماهنگی لازم با موتور بطور معمولی یا CAN انجام و امکان اعمال تغییرات لازم جهت انطباق طراحیها با پروژه میسر میباشد.
منبع : دیزل ژنراتور کامینز