به گزارش روابط عمومی شرکت عرش گستر سیستم امنیتی ویژه ATM بانک های ایران توسط متخصصان و مهندسین شرکت طراحی و ارایه گردید . در این سیستم تمامی نیازهای امنیتی و نظارت تصویری ATM ها پیش بینی شده و به راحتی نصب و اجرا می گردد .

لازم به ذکر است به دلیل محرمانه بودن طرح ، واحد تحقیق و توسعه شرکت از بیان جزییات بیشتر پرهیز نموده است .


عرش گستر در حال عقد قرارداد با تعدادی از بانک های خصوصی و دولتی کشور جهت را ه اندازی سیستم فوق می باشد.
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]