مشترکین همراه اول به راحتی می توانند به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت اینترنت سیم کارت های خود را شارز نمایند.
کافی است برای این کار شارژ خود را باکد زیر وارد کنیم.
#رمز شارژ*145*
شزایط این طرح به شکل زیر است:
20000تومان دارای اعتبار 20 روزه و 2.500 مگابایت
10000تومان دارای اعتبار 15 روزه و 600 مگابایت
5000تومان دارای اعتبار 10 روزه و 270 مگابایت
2000تومان دارای اعتبار 5 روزه و 100 مگابایت
1000تومان دارای اعتبار 3 روزه و 40 مگابایت
برای اینکه بتوانید از حساب خود در این طرح باخیر شوید کافیست که کد زیر را شماره گیری نمایید.
#4*1*555*
منبع:رایانامه