منبع : جالب

سیگار وجود نخواهند داشت. به توجه به این که این زائدات وجود دارند، دانشمندان چند روش برای بازیافت آن ها پیدا کرده اند ، این روش ها شامل استفاده از ته سیگار ها برای ذخیره ی انرژی، ساختن سکوی بار کشتی ها، و استیل ضد زنگ میشود . حالا، محققان نشان دادند که خاکستر سیگار میتواند به عنوان یک وسیله ی کم هزینه برای جدا کردن آرسنیک از منابع آبی به کار رود. کمی عجیب است، چرا که خود دود سیگار شامل مقادیر خطرناکی از آرسنیک میباشد
جیاکسینگ لی از دانشکده علوم چین، خاکستر سیگار را با اکسید آلومینیوم روکش کردند. به خاطر پر منفذ بودن ساختار خاکستر، آنها گمان کردند که خاکستر سیگار یک فیلتر مؤثر خواهد بود و این کار را بهتر از مواد ارزان دیگر مانند پوست موز انجام میدهد. بعد، آنها خاکستر آماده شده را روی آب های زمینی مغولستان، که دارای آرسنیک طبیعی است آزمایش کردند. خاکستر حدود 96 درصد از آرسنیک را از بین برد، که این مقدار از مقدار حداقل تعیین شده توسط سازمان جهانی سلامت بیشتر است. جالب تر این که، این فیلتر میتواند تا 6 بار بدون افت عملکرد به کار خود ادامه دهد . با این که در حال حاضر دیگر فیلتر های آرسنیک مورد استفاده ی عموم اند ، دانشمندان باور داند که هزینه ی کم و دسترسی آسان به خاکستر سیگار می بایست روش آنها را مناسب کشور های در حال توسعه کند .

سونات