منبع: جام جم - مهر
مدیر باغ موزه نگارستان از مرمت عمارت کتابخانه این باغ خبر داد و گفت: مرمت این بخش از باغ آغاز شد و قرار است بخشی از آن با فضایی برای استقبال رییس دانشگاه تهران از مهمانان خارجی تبدیل شود.


مصطفی ده پهلوان گفت: باید بسته های لازم برای تغییر کاربری عمارت کتابخانه فراهم شود و سپس به سراغ بازپیرایی آن برویم.

وی افزود: از اوایل دهه ۷۰ دانشگاه تهران تصمیم به مرمت مجموعه عمارت باغ نگارستان گرفت ولی چون میراث فرهنگی و شهرداری همکاری نکردند و هزینه مرمت سنگین آن برای دانشگاهامکان نداشت این طرح متوقف ماند.

ده پهلوان گفت: دوباره طرحی را سال ۸۴ اعلام کرده شرکتی هزینه مرمت را رقمی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را فقط برای مقاوم سازی برآورد کرد. این هزینه بسیار سنگین بود باز هم این طرح متوقف شد تا اینکه در سال ۹۲ از سوی سازمان زیباسازی پیشنهاد شد که موزه کمال الملک در باغ نگارستان ایجاد شود آن هم به مدت ۲ سال.

مدیر باغ موزه نگارستان افزود: از این پیشنهاد استقبال شد و پس از تامین هزینه های پایه ای ایجاد موزه، از آنجا که به دنبال باز شدن درهای باغ به روی مردم بودم، تقریبا بعد از ۳ ماه کارهای لازم انجام و موزه و گالری ایجاد شد. در روز گشایش باغ موزه نگارستان رییس دانشگاه تهران و شهردار از عمارت کتابخانه نیز دیدن کردند و مسئولان زیباسازی نیز پیگیر آن شدند و پس از یک سال بودجه دو میلیاردی به پروژه مرمت کتابخانه اختصاص داده شد و اجرای آن را پژوهشکده فرهنگ و هنر بر عهده گرفت.
رییس باغ موزه نگارستان گفت: امیدواریم پس از پایان عملیات مرمت از این عمارت به عنوا فضایی تشریفاتی برای باغ استفاده کنیم و گنجینه ای از آثار نفیس هدایای بین المللی که به روسای دانشگاه تهران داده شده ایجاد کنیم و بتوانیم بخشی از آن را برای استقبال رئیس دانشگاه تهران از سفرا و مهمانان خارجی تبدیل کنیم و یک فضای تاریخی که پایه های اولیه آموزش در آن گذاشته شده را معرفی کنیم
سونات