سیستم کارکرد ارسال و دریافت موج الکترومغناطیس.
دارای ردیاب با شعاع بالا و نقطه زن تا 10 متر مربع.
دارای روکش آب طلا درکلیه قطعات.
ردیابی با 2 سیستم جستجوگر.
استفاده از انرژی الکتریسیته ساکن خود شخص جهت جستجو.
تغییر مسیر دستگاه به دنبال جسمی که به آن داده ایم (درحالت خوراک خور) و سپس یافتن نقطه هدف.
دارای سیستم بدون خطا و سریع جستجو
توانایی پیدا کردن رگه های طلا و نقره.
بارورکردن زمین «یونیزه کردن» جهت سرعت بخشیدن به جستجوی فلزات و نقطه یابی دقیق.
دارای قسمت سنسور مسافت جهت هشدار به اپراتور برای خارج نشدن از محدوده سیستم.
شعاع عملکرد 800 متر و عمق 5 متر واقعی.
دفترچه آموزش فارسی و انگلیسی.
2 سال گارانتی و 3 سال خدمات پشتیبانی K.X.S.منبع : فلز یاب