شرح دوم


نطنز در سال های اخیر در صدر اخبار رسانه ها قرارگرفت. از وقتی حرف انرژی هسته ای به میان آمد این شهر نیمه کوهستانی هم از خلوت خود بیرون آمد و در رسانه ها جا خوش کرد. اما تا پیش از این به تحفه اش معروف بود که بسیاری هم آن را نمی*شناسند.
به آنها که اهل سفرند توصیه می کنیم که تا هوا سرد نشده است، سفر به نطنز را از دست ندهند، که اگر غفلت کنند باید صبر کنند تا گرمای سال آینده. نه آن که نشود سفر کرد؛ می شود، فقط سرما گاه چنان شدید می شود که امکان ماندن در فضای بیرون از خانه و بازدید از این شهر تاریخی را منتفی می*کند.
برای رسیدن به نطنز باید از کاشان رد شوید و به سمت اصفهان ادامه مسیر دهید، جاده نطنز از مسیر اصلی جدا می شود و تا پای کوههای کرکس می رود.
کوه کرکس، بخشی از نیمه شمالی رشته کوههای مرکزی ایران و حاصل گدازه*هایی است که از راه شکاف*های موجود در سطح زمین به بیرون راه یافته*اند. قله*های کوهستان کرکس به علت ارتفاع زیاد تقریباً نیمی از سال پوشیده از برف بوده و منبع اصلی چشمه*های متعددی است که در دامنه*های این کوهستان جریان دارند.
نطنز در کوهپایه کوه کرکس واقع شده، شهری تاریخی در استان اصفهان که نام قدیم آن" بلیده" بوده است.
سرو کهنسال نطنز
یکی از شناخته شده ترین اجزای شهری در نطنز درختان سالخورده آن است، در یکی از محله های شهر به نام کوی رهن، چنار قدیمی نشسته است که امروز بعنوان یک جاذبه شناخته می شود. قدمت این درخت تنومند طبق گفته اهالی قدیمی محل به زمان امام حسن عسگری (ع)می رسد. قطر تنه درخت درقسمت پایین حدود 6متر و ارتفاع آن به حدود 30 متر می*رسد.
نطنز
شهر هنوز شکل قدیمی خود را حفظ کرده است و پر از کوچه باغ است. آب در این شهر فراوان است و اگر تصورتان از یک شهر کویری شهری خشک و بی آب است در سفر به نطنز به اشتباه تان پی خواهید برد؛ از هر کوچه و خیابان نهری پر از آب روان است.
از مهمترین دیدنی های شهر مسجد جامع نطنز است:
مسجد جمعه یا مسجد جامع نطنز مجموعه*ای از چندین بنا است که این بناها در دوران الجایتو خدابنده و پسرش ابوسعید بهادرخان در طول چندین سال ساخته شده*است. از نقاط دیدنی مسجد، کانال قنات آبی است که با چند پله ازصحن مسجد به آن می*رسید . ساختمان مسجد، از آجر و ملات ساخته شده و با آهک پوشیده و تزیین شده*است.
آتشکده
در همان نزدیکی مسجد جامع، آتشکده باستانی نطنز در میان باغی با صفا قرار گرفته، و در میان باغی قرار دارد که دیدن اش خالی از لطف نیست.