مجهز به سیستم کامل اندازه گیری و مانیتورینگ آلارم ها و شات دانها بصورت DISPLAY و همچنین LEDS وامکان کامل هماهنگی با سیستم BMS.

منبع : دیزل ژنراتور کامینز