11/11/1393

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ایبسم*الله*الرّحمن*الرّحیم*
امروز روز بسیار خوب و مطلوبى بود براى من به*خاطر مشاهده*ى کار برجسته*اى که در زمینه*ى فنّاورى نانو بحمدالله در کشور شکل گرفته و پیش میرود. البتّه یکایک این کارهایى که انجام گرفته و اشخاص محترمى که این زحمات را کشیدند و این کارها را کردند، درخور این هستند که جداگانه ابراز تشکّر و سپاسگزارى و دعا براى پیشرفت براى آنها انجام بگیرد.

خوشبختانه مسئله*ى فنّاورى نانو یک تجربه*ى موفّقى است براى کشور ما؛ و نشان*دهنده*ى این است که وقتى یک مجموعه*ى علاقه*مند و دلسوز و بامعرفت به کار متمرکز میشوند بر روى یک نقطه*ى خاصّى و کار را با برنامه پیش میبرند، پیشرفتهاى محسوس و جهش*وارى در آن کار به*وجود مى*آید. پیشرفت کار فنّاورى نانو در واقع براى ما علاوه بر اینکه خودش ارزش دارد، از این جهت هم که یک نمونه*اى است که ما بتوانیم در همه*ى کارهاى کشور از این نمونه تبعیّت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، براى ما ارزش دارد. ما تقریباً ده*سال پیش با مجموعه*ى ستاد نانو یک ملاقاتى داشتیم؛ گزارشى به من دادند و موضوع نانو را براى ما تشریح کردند؛ مشغول شدند و پیشرفت کردند. امروز خوشبختانه مى*بینیم ما در این مقوله*ى علمى و تحقیقى جهش به*وجود آمده؛ یعنى کار به*صورت جهشى پیش رفت.

خداى متعال را شکر میگزاریم که یک*چنین اتّفاقى افتاده؛ مهم این است که شما ببینید عوامل این پیشرفت جهشى چه بوده است، این عوامل را بایستى نگه دارید؛ وجود برنامه*ى خوب، ثبات در مدیریّت، اهتمام به فرهنگ*سازى و گفتمان*سازى. این*چیزى که اخیراً من دیدم که این جوانهاى دانش*آموز دنبال این کار هستند و دارند این مسئله را در حدّى که از توانایى*هاى معمول دانش*آموزهاى ما بالاتر است دنبال میکنند یا براى بخشهاى مختلف کارهایى انجام گرفته، این گفتمان*سازى است؛ این گفتمان*سازى خیلى مهمّ است. یعنى در کشور این فکر، این گفتمان، این اندیشه به*وجود بیاید که باید مسئله*ى نانو را دنبال کرد. خب، نانو خیلى مهم است؛ نمیخواهیم بگوییم از همه*ى مسائل کشور، از همه*ى مسائل فنّى مهم*تر و بالاتر است؛ نه، [ امّا] یکى از مسائل مهم پیشرفت علمى و فنّى کشور است؛ ما این را الگو قرار بدهیم براى کارهاى گوناگونمان و همین عوامل پیشرفت را که به بعضى از آنها اشاره کردم، حفظ کنیم؛ یعنى برنامه را روزبه*روز تکمیل کنیم. موفّقیّتها ما را غرّه نکند؛ این خیلى مهم است. خوشبختانه در این ده سال پیشرفتتان خیلى خوب بوده؛ یعنى شما از رتبه*ى پایینى در دنیا رسیده*اید به رتبه*هاى بالا؛ به رتبه*ى هفتم دنیا مثلاً رسیده*اید؛ خب، این خیلى چیز مهمّى است ولیکن این ما را وادار نکند به اینکه قانع بشویم به وضعى که هست و همین وضعیّت موجود را بخواهیم حفظ کنیم؛ نه، پیش بروید و فکر پیشرفت روزافزون در این رشته را رها نکنید. استعدادهاى گوناگونى هم جذب خواهند شد؛ الان همین پسرها و دخترهاى جوانى که اینجا من میبینم، خیلى استعدادهاى خوبى هستند؛ اگر این موضوع براى اینها مطرح نمیشد، این باب براى تحقیقات اینها باز نمیشد و این استعداد بُروز نمیکرد. ما خیلى از استعدادها را که در کشورمان وجود دارد نمى*شناسیم؛ میدان را باز کنیم براى اینکه این استعدادها شناخته بشوند و بیایند. ما امروز خیلى احتیاج داریم به کار؛ ما یک عقب*ماندگى تاریخى و یک فقر تاریخى در زمینه*هاى علمى و تحقیقى داریم. درست است که امروز شتابْ علمى ما در دنیا در درجه*ى اوّل است و در واقع شتاب علمى از متوسّط خیلى خیلى بالاتر است لکن هنر این شتاب حدّاکثر این است که ما را از این عقب*ماندگى تاریخى و از این فقر تاریخى یک مقدارى جلو بیاورد. ما باید این*قدر این کار را ادامه بدهیم که برسیم به صفوف مقدّم؛ چرا میگوییم صفوف مقدّم؟ چون هم امکانش را داریم، هم نیازش را داریم. این*همه استعداد خوب در کشور ما هست؛ یعنى متوسّط استعداد در کشور ما از متوسّط استعداد در دنیا بالاتر است؛ این ثابت شده و جزو مسلّمات است. استعدادهاى فراوانى داریم که این استعداد بایستى بُروز کند و نتیجه بخش*[ شود]. ثانیاً ما نیاز داریم به اینکه پیشرفت کنیم؛ ما احتیاج داریم. مى*بینیم که منش مستقلّ سیاسى و اجتماعى و فکرى ملّت ایران و جمهورى اسلامى موجب میشود که قدرتمندان دنیا، صاحبان قدرتهاى زورگو با ما دشمنى کنند؛ این دشمنى در خیلى از جاها دارد خودش را بُروز میدهد. خب، وقتى که این*همه دشمنى با ما میشود، باید خودمان را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار لازم برسانیم.


خوشبختانه کارها تا حالا در همه*ى زمینه*ها خوب پیش رفته و من خواهش میکنم نگذارید که این چیزهایى که عوامل پیشرفت در اینجا بوده به هم بخورد؛ این مسئله*ى ثبات مدیریّت، تکمیل برنامه، دورى از فضاهاى سیاسى. یعنى از مهم*ترین کارها این است که این انگیزه*هاى سیاسى*اى که مشاهده میکنید بیرون هست، نگذارید در این مجموعه نفوذ کند؛ حیف است، خراب میکند. و همین*طور که تاکنون بحمدالله خوب بوده، همین*طور خوب نگه دارید و نگذارید[ خراب شود]. و آقاى دکتر ستّارى هم اینجا حضور دارند و میتوانند کمک کنند براى پیشرفت اینجا. همین*طور که حالا در این نمودار نشان داده شد که بودجه نسبت به مشابهات آن در دنیا خیلى کم بوده، یک مقدارى بیشتر پرداخته بشود به این قضیّه. و ان*شاءالله خداى متعال هم کمک کند؛ ما هم دعا میکنیم به شما؛ هم دعا میکنیم که ان*شاءالله خداوند کمک کند. اگر زنده بودیم، باز بعد از یک فاصله*اى شماها را خواهیم دید ان*شاءالله با پیشرفتهاى بیشترى؛ و اگر ما هم نبودیم، ان*شاءالله کشور پیشرفتهاى شما را خواهد دید. و این مسئله*ى هدایت کار به سمت بازار و ثروت که در این گزارشها من یک جا ملاحظه کردم، خیلى مهم است؛ یعنى کارى بشود که این شرکتهاى دانش*بنیان به*معناى واقعى کلمه بتوانند از این محصول استفاده کنند، از این فکر استفاده کنند؛ این موجب میشود که کار علمى شما و تحقیقاتى شما در محیط زندگى مردم تأثیر خود را نشان بدهد؛ این تضمین پیشرفت کار شما است ان*شاءالله. زنده باشید.
انتخاب و ارسال : سونات