شما می توانید در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک تعیین کنید که کدامیک از تماس هایی که با شما گرفته می شود به صندوق صوتی هدایت شود. می توانید تمام تماس هایتان را به پیغام گیر صوتی منتقل کنید و یا در مواقعی که خط شما مشغول است و همچنین در صورت عدم پاسخگویی آنها را به صندوق صوتی هدایت نمائید. برای اینکار به روش زیر عمل کنید:
1. ابتدا گوشی را بردارید. (گوشی های SLT/PT )
2. 71 را شماره گیری کرده و یا کلید FWD/DND را فشار دهید.
3. در این مرحله برای هدایت تمام تماس ها کلید1، هدایت در صورت عدم پاسخگویی و یا اشغالی خط کلید 2 و برای کنسل کردن آن کلید 0 را فشار دهید.
4. 725 را شماره گیری و کلید # را فشار دهید. (در گوشی های SLT می توانید به جای کلید# عدد 0 را نیز شماره گیری نمائید.)
5. پس از شنیدن صدای بوق گوشی را روی دستگاه قرار دهید.

منبع: pfrnco.com