منبع : گروه بوعلی ,
گیاه دارویی قدومه
قدومه گياهى است از تيره صليبيان كه علفى است و قدومه داراى گلهاى كوچك و زرد رنگ مى‏باشد و معمولًا در كنار جاده‏ها روئيده مى‏شود. در قدومه اسانس گوگرددارى وجود دارد. دانه‏هاى قدومه به عنوان ضد اسكوربوت و مدر خلطآور به صورت شربت يا دم كرده مصرف مى‏شود ميوه گیاه دارویی قدومه خورجين است؛
خواص گیاه دارویی قدومه
اسم های مرسوم گیاه دارویی قدومه:
قدومه شيرازى، اروسمين، اروسم، بلغم الزنيس، فجل الجمال، تودرى، توذرى، توذريج، سماره، ماردرخت، قصيصه، درينه، اسحار، بذر الهواء، بذر خمخم، جنفج، اشجاره، اريسيمن.

مير محمد حسين در كتاب خود براى قدومه اين بيان را نوشته است:
فارسى: تودرى، يونانى: ارستيمون، عربى: بذر الخمخم، بذر الهواء، كسيسه، اصفهانى: قدومه، كرمانى: ماردرخت.

قدومه برگ دراز دارد با ساقه‏اى باريك و شاخه آن سرخ رنگ و سخت است و تخم قدومه در يك غلاف قرار دارد. شكل قدومه مانند يك عدس كوچك است.
قدومه سه قسم است: سرخ، زرد و سفيد. نوع قدومه سفيد بزرگتر است. قدومه در درجه دوم گرم است و در درجه اول مرطوب است. بعضى گفته‏اند كه قدومه خشك و گرم است.


خواص گیاه دارویی قدومه:
از ميوه قدومه پس از قرار دادن در آب، لعابى خارج مى‏گردد كه به عنوان نرم كننده سينه، رفع درد گلو و گرفتگى صدا در ايران مصرف مى‏شود. گیاه قدومه در نواحى شمالى ايران، منطقه البرز، گيلان، آذربايجان، خراسان و همچنين در خرم‏آباد و اراك مى‏رويد.

بعضى قدومه را مقوى باه، چاق كننده جسم و صاف كننده خون دانسته‏اند و بيشتر در همين امراض و علاج آنها استعمال مى‏شود.

در سال 1837 از گل و تخم آن يك ماده تلخ حاصل كرده كه نام آن را NIDIPEL ناميد. همچنين اين بوته داراى يك روغن سولفورى مى‏باشد.
«قدومه هزارمسجدی» گونه ای جدید از گیاه قدومه است که برای نخستین بار در دنیا، توسط دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری پژوهشکده علوم گیاهی از کوه های هزارمسجد در اطراف مشهد جمع آوری و کشف شده است. هرا نظری، دانشجوی دکترای رشته علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال ۱۳۸۷ در خلال تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی بیوسیستماتیک و پراکندگی گونه های بخشی از جنس قدومه در خراسان» موفق به کشف گونه جدیدی از قدومه با نام علمی «Alyssum hezarmasjedense» درکوه های هزار مسجد شد. مقاله این دستاورد علمی به تازگی برای معرفی آن به دنیای گیاه شناسی، در شماره ۲۳ نشریه تخصصی Novon آمریکا به چاپ رسیده است.بر اساس اعلام مدیر اجرایی نشریه Novon، طراحی گیاه و اندام های مختلف این گونه گیاهی به صورت شماتیک (Illustration) مندرج در متن مقاله که توسط نونا کریم زاده، عضو پیشین پژوهشکده علوم گیاهی انجام شده، به عنوان طرح برتر در این نشریه معرفی شده است
سونات