با سلام تمام مطالب علمی امروز سونات را در غیرم مهم قرار داده اید آیا اجازه توضیح خواستن از شما را دارم ؟
اگر مطلب : ساندویچ یا پانل ها که قبلا" ارسال نموده مهم اند ؟ صرفا" برای این پرسیدم که از این به بعد بدانم
واقعا" برای شما عزیزان و انجمن های محترم سایت چه مطالبی مهم اند تا وقت جهت یافتن , تایپ و زمان ودر
پایان ارسال قرار بدهم , مابین بازدیدکنندگان از سایتهای مختلف و نهادها و دانشگاه های نیز هستند , آیا قید چ
این کلمه بر روی مطالب آنان نمی اندیشید ممکن است برخورنده باشد, یک دانشجو تز خود را در اختیار قرار داده و
اساتید محترم و سایتهای مرتبط با اینگونه مطالب , غرض اعلام نهایی شما سروران در این رابطه برای خود میباشد.
والسلام و علیک و رحمه الله و برکاته .نرجید لطفا"

دوستدار شما : " سونات "