از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
زیارتگاه (اردستان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اردستان در استان اصفهان ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان کچو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹ نفر (۸خانوار) بوده*است
2
زیارتگاه (زاهدان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان چشمه زیارت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۴ نفر (۲۴خانوار) بوده*است.
3
یارتگاه (زهک)، روستایی از توابع بخش جزینک شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان خمک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۰۵ نفر (۹۹خانوار) بوده*است.
4
زیارتگاه ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل در استان گیلان ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان مالفجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۶ نفر (۶۷خانوار) بوده*است.
5
زیارتگاه، روستایی است از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در استان کرمان ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان تکاب قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۱۹نفر (۲۴خانوار) بوده*است.[۱]
6
زیارتگاه (شهرضا)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرضا در استان اصفهان ایران است.
جمعیت

این روستا در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹۶ نفر (۱۱۱خانوار) بوده*است.
7
زیارتگاه، روستایی است از توابع بخش راین شهرستان کرمان در استان کرمان ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان حسین*آباد گروه قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۲۲نفر (۳۰خانوار) بوده*است
سونات