از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از آزمایش میلگرام)
آزمایش میلگرام

آزمایش میلگرم (به انگلیسی: Milgram experiment) آزمایشی برای سنجش میزان اطاعت اشخاص از اتوریته در انجام کارهایی مغایر با وجدان شخصی افراد بود که به ابتکار روانشناس، استنلی میلگرام (به انگلیسی: Stanly Milgram) صورت گرفت.[۱] نتایج این آزمایش برای اولین بار در سال ۱۹۶۳ در یک مجله روان*شناسی چاپ شد، و بعداً با جزئیات بیشتر در کتابی با عنوان اطاعت از اتوریته: مشاهده*ای تجربی در سال ۱۹۷۷ به چاپ رسید. این کتاب به فارسی ترجمه شده و توسط نشر اختران منتشر شده است.

این آزمایش در ژوئیه سال ۱۹۶۱ و درست سه ماه بعد از شروع دادگاه آدولف آیشمان، سرهنگ نازی، به انجام رسید. میلگرم آزمایشش را جهت پاسخ به این سؤال بغرنج طراحی کرده بود که آیا آیشمان و میلیون*ها آلمانی دیگر که مسبب هولوکاست بودند همگی گناهکار بوده*اند یا اینکه شهروندان عادی تنها از دستورها پیروی می*کردند.
نحوه انجام آزمایش

به کسانی که داوطلب آزمایش بودند، گفته می*شد که هدف از آزمایش، تحقیق در مورد حافظه و یادگیری در شرایط متفاوت است و اینکه آیا شوک الکتریکی باعث بهبود یادگیری می*شود یا نه. به داوطلبان چیزی در مورد هدف واقعی آزمایش گفته نمی*شد.

آزمایش با یک قرعه*کشی ساختگی میان شخص داوطلب و شخص دیگری که در واقع همدست محقق بود ولی خود را داوطلب جا می*زد، شروع می*شد. از داوطلب خواسته می*شد که از میان دو ورقه کاغذ یکی را انتخاب کند تا نقش او (معلم/یادگیرنده) در آزمایش مشخص شود. از آنجایی که روی هر دو ورقه نوشته بود «معلم»، همدست محقق همیشه ادعا می*کرد که روی ورقش «یادگیرنده» نوشته شده، و بدین ترتیب همیشه داوطلب «معلم» انتخاب می*شد. سپس لباس سفید آزمایشگاه را به تن داوطلب می*پوشاندند و داوطلب به اتاقی برده می*شد که در آن فردی حضور داشت که خود را دانشمند محقق طرح جا می*زد، در اتاق دیگری که با یک دیوار حائل از آنها جدا می*شد، یادگیرنده بود که تظاهر می*شد، شخصی است که آزمایش*های مربوط به یادگیری بر روی او در حال انجام است. در برخی از صورت*های آزمایش شخص یادگیرنده قبل از جدا شدن به داوطلب می*گفت که بیماری قلبی دارد. نحوه انجام آزمایش اینگونه بود که معلم یک سری کلمات جفتی را از روی کاغذ می*خواند، مثلاً: کاغذ-نردبان، دکمه-موز، هوا-تلفن. سپس معلم حافظه یادگیرنده را با گفتن کلمه نخست هر جفت کلمه آزمایش می*کرد و از یادگیرنده می*خواست که از بین ۴ گزینه، جفت صحیح را انتخاب کند. مثلاً بعد از شنیدن کلمه کاغذ، باید می*گفت: نردبان. معلم به یادگیرنده اعلام می*کند که در مقابلِ هر پاسخِ غلط، یادگیرنده را با شوک الکتریکی جریمه خواهد کرد و شدتِ این شوک هر بار بیشتر از بارِ قبل خواهد بود. در شوکِ ۱۸۰ ولتی یادگیرنده فریاد می*کشد: « من دیگر نمی*توانم درد را تحمل کنم» و در شوک الکتریکی ۲۷۰ ولتی عکس*العملِ شاگرد تنها یک جیغ وحشتناک است. با بالا رفتن میزان شک، یادگیرنده به دیوار حایل میکوبد و التماس میکند که بیماری قلبی دارم و به او شوک وارد نکند. البته در واقع این شوک*ها وارد نمی*شد، اما معلم از آن خبر نداشت و صدای جیغ و فریاد در واقع ضبط شده بودند. اگر معلم از دادن شوک خودداری می*کرد پژوهنده (پروفسورِ روانشناسی) او را به ادامهٔ شکنجه ترغیب می*کرد.
نتایج

پرسش این بود که چند درصدِ افراد حاضرند در چنین آزمایشی در نقشِ معلّم به افراد شوکِ مرگبارِ ۴۵۰ ولت بدهند؟ میلگرام (۱۹۷۴) دریافت که همه*ی افراد امکان اینکه شخصاً حاضر به انجام چنین کاری بشوند را رد می*کنند.

پیش از انجام آزمایش، میلگرام از ۱۴ دانشجوی سال آخر روانشناسی دانشگاه ییل برای پیش بینی رفتار ۱۰۰ معلّم فرضی نظر خواهی کرد. همه*ی پاسخ*دهندگانِ به نظر سنجی باور داشتند که تنها درصد خیلی کمی از معلّمان (با رنج بین ۳ از صد و با میانگین ۱٫۲) آمادگی اعمال بیشترین شوک ممکن هستند. همچنین میلگرام به طور غیر رسمی از همکاران خود هم نظرسنجی به عمل آورد و به این نتیجه رسید که آنها، نیز، چنین باور دارند که تعداد بسیار کمی حاضر به گذشتن از مرز شوکهای بسیار قوی می*باشند. میلگرام همچنین از ۴۰ روانپزشک یک مدرسه پزشکی نظرسنجی به عمل آورد و آنها باور داشتند که با اِعمال شوک دهم، وقتی که شخص شوک گیرنده درخواست رهایی می*کند، بیشتر افراد آزمایش را متوقف می*کنند. آنها پیش بینی کردند در شوک ۳۰۰ ولتی وقتی شخص شوک گیرنده از پاسخ دادن خودداری می*کنند تنها ۳٫۷۳ درصد از افراد ادامه خواهند داد و آنها باور داشتند که "تنها کمی بیش از یک دهم درصد از افراد بالاترین شوک را اِعمال خواهند کرد."


جالب است که روانپزشکانِ یک مرکز پزشکی مشهور نیز پیش بینی کردند که تنها ۱ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر حاضر به دادن شوکِ ۴۵۰ ولتی خواهد بود.

امّا در حقیقت در نخستین سری از آزمایشهای میلگرام، ۶۵ درصداز شرکت کنندگان حاضر شدند به دیگران شوک ۴۵۰ ولتی وارد کنند. با اینکه داوطلب*ها شدیداً مضطرب شده بودند، ولی نمی*توانستند که اتوریته و مقام علمی پژوهنده (پروفسورِ روانشناسی) را رد کنند. اندکی از افراد از اعمال درد لذّت هم میبردند، و با علاقه آن را انجام می*دادند.
سونات