نماد های تگزاس : آرمادیلو
آرمادیلو (به اسپانیایی: armadillos) یا زره*نَواری، پستاندار بچه*زای کوچک و نادری است که به خاطر پوسته سخت بدنش آن را به این نام می*خوانند. آرمادیلو از راسته نواره*سانان (Cingulata)، بالاراستهٔ شگفت*بندان (Xenarthra) است. این جانور به*خاطر پوشش زرهی خود معروف است.[۱] نام آرمادیلو اسپانیایی و به معنی «زِره*دار کوچک» است.
بدن آرمادیلو با صفحات استخوانی به*هم*پیوسته پوشیده شده تا به هنگام خطر بتواند به صورت گلوله توپ استخوانی درآمده از خود دفاع کند.[۲]
فاتحان اسپانیایی قارهٔ آمریکا این جانور را آرمادیلو نامیدند که به اسپانیایی به معنی «زِره*دار کوچک» است.[۳]
آرمادیلو پستاندار کوچک افتخاری ایالت تگزاس است.[۴]
طبقه*بندی
آرمادیلوی پری*وار صورتی
تیره Dasypodidae
زیرخانواده پشمینه*پاها
سرده پشمینه*پاها
1658 woodcut of an armadillo
آرمادیلوی نه*نواره or long-nosed armadillo, Dasypus novemcinctus
آرمادیلوی هفت*نواره, Dasypus septemcinctus
آرمادیلوی بینی*دراز جنوبی, Dasypus hybridus
آرمادیلوی بینی*دراز جلگه, Dasypus sabanicola
آرمادیلوی بینی*دراز بزرگ, Dasypus kappleri
آرمادیلوی بینی*دراز پرمو, Dasypus pilosus
آرمادیلوی بینی*دراز کوچک یپس, Dasypus yepesi
†Beautiful armadillo, آرمادیلوی زیبا
سرده †Stegotherium
زیرخانواده خوش*پوسته*ایان
سرده آرمادیلوی پری*وار بزرگ
آرمادیلوی پری*وار بزرگ, Calyptophractus retusus
سرده پشمین*پوسته*ها
آرمادیلوی پشمی جیغ*کش
آرمادیلوی پشمی جیغ*کش, Chaetophractus vellerosus
آرمادیلوی پشمی بزرگ, Chaetophractus villosus
آرمادیلوی پشمی آند, Chaetophractus nationi
سرده †آرمادیلوی شاخدار
†Horned armadillo, Peltephilus ferox
سرده آرمادیلوی پری*وار صورتی, Chlamyphorus truncatus
آرمادیلوی پری*وار صورتی, Chlamyphorus truncatus
سرده آرمادیلوی شش*نواره
آرمادیلوی شش*نواره, Euphractus sexcinctus
سرده آرمادیلوی کوتوله
آرمادیلوی کوتوله, Zaedyus pichiy
زیرخانواده گلوله*ایان
سرده †کونتینارو[۵]
سرده دم*برهنه*ها
آرمادیلوی سه*نواره جنوبی
آرمادیلوی دم*برهنه شمالی, Cabassous centralis
آرمادیلوی دم*برهنه چاکوآیی, Cabassous chacoensis
آرمادیلوی دم*برهنه جنوبی, Cabassous unicinctus
آرمادیلوی دم*برهنه بزرگ, Cabassous tatouay
سرده آرمادیلوی غول*پیکر
آرمادیلوی غول*پیکر, Priodontes maximus
سرده گلوله*ای*ها
آرمادیلوی سه*نواره جنوبی, Tolypeutes matacus
آرمادیلوی سه*نواره برزیلی, Tolypeutes tricinctus
2-
او (ابدرازشاخ تگزاس یا لانگهورن (به انگلیسی: Texas Longhorn) نوعی گاو است.
مشخصات
زیستگاه این نوع احشام در تگزاس است و بخاطر شاخ*های فوق*العاده بلندشان، این نوع گاو سمبل بزرگ*ترین دانشگاه تگزاس، یعنی دانشگاه تگزاس در آستین می*باشند.[۱]
نژاد درازشاخ نژادی مقاوم است. شنا می*کند، از گاوهای دیگر هوش بیشتری دارد، غذای خود را می*یابد، به تنهایی می*تواند در برف و گرمای بیابانها زندگی کرده و مسافت*های زیادی را بدون آب بپیماید.[۲]
در سال ۱۹۲۷ هنگامی که این نوع احشام در معرض انقراض قرار گرفتند، کنگره آمریکا با اعطای بودجه*ای ویژه دستور محافظت و ازدیاد این نسل را داد.[۲]

گوشت گاو درازشاخ گوشتی کم چربی است، و بدلیل عمر بیشتر این نوع گاوها، نگهداری از آنان از احشام نوع دیگر به نسبت به صرفه تر است. این نوع گاوها به چراگاه بیشتر متکی*اند تا به خوراک متعارف و مصنوعی که دامداران برای گاوها تامین می*کنند.[۲]
این حیوان رسماً «پستاندار بزرگ شایستهٔ» ایالت تگزاس (Texas State Large Mammal) می*باشد.[۳]
3
ایالت تک ستاره (به انگلیسی: The Lone Star State) لقب ایالت تگزاس در آمریکا است، و به وقایع تاریخ تگزاس باز می*گردد[۱][۲]
این نماد بر روی پرچم تگزاس نیز دیده می*شود.[۳]
یستگاه مبلغان آلامو یا ایستگاه مبلغان سن آنتونیو (به اسپانیایی: San Antonio de Valero Mission) مکانی تاریخی است در شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس آمریکا.
جنگ بین قوای تگزاس و ارتش مکزیک در این قلعه صورت گرفت. آلامو سابقاً یک بنای ساخته شده مبلغان مسیحی بود.
در این نبرد (که به نبرد آلامو مشهور است) که با محاصره قلعه توسط ارتش مکزیک صورت گرفت، تمامی قوای آمریکایی پس از چند روز مقاومت، تار و مار و نابود گردیدند. دیوی کراکت (قهرمان ملی آمریکا) نیز در زمره کشته شدگان بود.
اما متعاقباً نیروهای کمکی آمریکایی بودند که به فرماندهی ژنرال سام هوستون مکزیکی*ها را در نبرد سان جاسینتو به زانو درآورده و تگزاس را از الحاق به مکزیک نجات دادند.
این واقعه را جنگ آلامو، و شهر هیوستون به افتخار فرمانده نیروهای آمریکایی در این جنگ را "هیوستون" نام گذاری نمودند.
امروزه باقی*مانده بنای یادبود قلعه آلامو سالانه میلیون*ها گردشگر به خود می بیند و تا کنون چندین فیلم در هالیوود از روی این واقعه به پرده نمایش درآمده است.
سونات