نرم*افزارهای خوب زیادی برای تبدیل فایل*های PDF به Text وجود دارد اما اکثر آنها با زبان فارسی میانه*ی خوبی ندارند و فایل*های PDF فارسی را به طرز بسیار وحشتناکی تبدیل می*کنند و نتیجه*ی کار، متنی ناخوانا و با فونت*هایی بی*معنی و به هم ریخته است.

ما پی دی اف فارسی شما رو به ورد فارسی تبدیل میکنیم با قیمت مناسب

قیمت بستگی به مقاله شماداره و از صفحه ای 200 تومان تا 1000 تومان متغیر خواهد بود


راههای ارتباطی :
وبسایت : تبدیل پی دی اف فارسی به ورد