تبیان
بعد از امانت گرفتن منشور کوروش از موزه بریتانیا و نمایش آن در موزه ملی ایران، این بار نوبت به آثار ایرانی موزه لوور پاریس رسیده تا یک بار دیگر به کشور برگردند و برای مدت کوتاهی میهمان موزه ملی ایران باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور چند روز پیش در دیدار با سفیر فرانسه درخواست کرد تا مقدمات نمایش آثار ایرانی موزه لوور در ایران فراهم شود

حمید بقایی اولین گام فرانسه در توسعه روابط فرهنگی با ایران را برگزاری نمایشگاهی از آثار ایرانی موزه لوور در ایران دانست و با صراحت خواستار تسریع در برگزاری نمایشگاه آثار موزه لوور در ایران و اجرای تعهدات گذشته این موزه شد. اتفاقی که از دید کارشناسان حوزه میراث فرهنگی نوعی اولتیماتوم به مدیران فرانسوی موزه لوور به شمار می رود. بقایی گفت: «هم*اکنون در حال مذاکره درباره حوزه حفاری*های باستان*شناسی برخی از محوطه*هایی هستیم که قبلا در اختیار فرانسوی*ها بود

پیش از این قرار بود بعد از برگزاری نمایشگاه صفوی که چندی پیش در موزه لوور برگزار شد، آثار ایرانی این موزه به ایران امانت داده شود و در کشور به نمایش درآید اما این تصمیم به دلایل نامعلومی اجرایی نشد.

انگلیس به جای فرانسه
جام جم آنلاین در این باره می نویسد: «مذاکره با انگلیسی*ها به جای فرانسوی*ها برای حفاری*های باستانی در نقاط باستانی کشور» شاید شاه*کلید روابط فرهنگی موزه*های فرانسوی با سازمان میراث فرهنگی نباشد؛ اما می*توان از آن به عنوان یک برگ برنده در این زمینه استفاده کرد؛ زیرا در این دیدار بقایی از مذاکرات با آلمانی*ها، اتریشی*ها و ایتالیایی*ها نیز برای کاوش*های باستانی در ایران سخن به میان آورد.

او صراحت*گویی خود را کامل کرد تا بگوید: هم*اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی که دچار نوسانات سیاسی هستند، با سازمان میراث فرهنگی همکاری*های بسیار، بیشتر از گذشته در حوزه*های باستان*شناسی و برگزاری نمایشگاه*های مشترک خارجی دارند.

معاهده فین*کن*اشتاین در زمان ناپلئون و فتحعلیشاه قاجار، اولین قرارداد منعقد شده بین ایران و فرانسه بود که قرار است به زودی متن اصلی این معاهده در کاخ گلستان رونمایی *شود. شاید رونمایی این معاهده در این کاخ بی*ربط با این جلسه نباشد. وقتی رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز از این معاهده به عنوان یکی از فصل*های روابط 2 کشور یاد می*کند!

سونات