معنا و مفهوم قانون پارتو

« ویلفردو پارتو » یکی از اقتصاددانان و جامعه شناس*های مشهور ایتالیایی است که از
تحلیل و بررسی*های علم ریاضی برای بکارگیری معنا و مفهوم مهم مدیریت زمان
استفاده کرد. او در این اثر خود بنام « خط مشی اقتصاد » که در سال 1897 - 1896 به
چاپ رسید در مورد قانون مهم توزیع درآمد صحبت کرده است. این قانون در خصوص اثبات
محاسبات ریاضی در توزیع میزان درآمد و دارایی جامعه در تمام اعصار بود. دیدگاه پارتو بر
این مبنا بود که 20 درصد جمعیت 80 درصد درآمد جامعه را برخوردار می*باشند. و در واقع
می*توان گفت 80 درصد کل ثروت و دارایی جامعه را به جیب می*زنند.

امروزه، قانون پارتو به صورت کاملا هدفمند گسترش یافته است و در سایر بخش*های
زندگی از آن به عنوان قانون 20 – 80 بکار گرفته می*شود. بطور کلی این قانون مهم بیان
می*دارد که 80 درصد نتایجی که کسب می*کنید ناشی از 20 درصد تلاش*های شماست.
در این میان می*توان این گونه به نتیجه رسید که قانون پارتو با اکثر جوانب زندگی رابطه
دارد. اگر به جوانب زندگی خود نگاه دقیقی داشته باشیم کاملا مشخص است که 20
درصد ارتباطات شخصی موجب تامین 80 درصد شادی و نشاط زندگی می*شوند. 20
درصد باورها و آرمان*های درونی ما امکان دارد موجب ایجاد 80 درصد نگرش*های والا و
هدفمند شود.

البته قانون پارتو در فعالیت*های تجاری نیز کاربرد دارد. به طور معمول 20 درصد مشتریان
80 درصد فروش را به خود اختصاص می*دهند. 20 درصد محصولات 80 درصد درآمد و
دارایی را مشخص می*سازند. 20 درصد فعالیت*های بازاریابی، 80 درصد نتایج مبنی بر این
بازاریابی را به خود اختصاص می*دهد. 20 درصد کارمندان یک شرکت، 80 درصد تولید را
رقم می*زنند.

شاید این سوال برای*تان پیش آید که این موارد چه ارتباطی به بهره*وری و منفعت
شخصی دارد؟ باید گفت ارتباط*شان بسیار زیاد است. حقیقت امر این است که قانون پارتو
یکی از مقتدرانه*ترین اصولی است که شما می*توانید در تلاش*های خود از آنان کمک
بگیرید تا میزان سود و بهره*وری شخصی*تان را ارتقا دهید. زمانیکه این قانون را در مدیریت
زمان در نظر می*گیرید بدون شک به نتایج بسیار قابل توجهی خواهید رسید.

در این میان به چهار روش می*توان بهره*وری را گسترش داد. بعبارت دیگر در کوتاه*ترین
زمان نتایج زیادی بدست خواهد آمد از قبیل:

1- بعضی از کارها را بیشتر انجام خواهید داد.
2- بعضی از کارها را کمتر انجام خواهید داد.
3- کارهایی را که تا این زمان انجام نداده*اید را انجام خواهید داد.
4- کارهایی را که تا این زمان انجام داده*اید را متوقف خواهید ساخت.

اکنون دو عبارت اول را در نظر بگیرید؛ بعضی از کارها را بیشتر و بعضی از کارها را کمتر
انجام می*دهید. « پارتو » این توصیه را به زبان ساده*تر توضیح داده است. شما با رعایت
قانون پارتو با اقدامات ذیل مواجه خواهید شد.

1- پرمنفعت*ترین فعالیت*های*تان را شناسایی می*کنید. در واقع 20 درصد
کارهایی را که روزانه انجام می*دهید موجب بروز 80 درصد ارزش کاری شما
می*شود.
2- کم ارزش*ترین فعالیت*تان را شناسایی می*کنید. در واقع 80 درصد از
کارهایی را که روزانه انجام می*دهید موجب بروز 20 درصد درآمد یا ارزش کاری
شما می*شود.
3- تصمیم بگیرید که بخش اعظم زمان و انرژی خود را صرف انجام کارهای پر
ارزش نمایید.
4- تصمیم بگیرید تا آنجایی که می*توانید از انجام کارهای کم ارزش خودداری
کنید.

بکارگیری قانون پارتو به این شکل به شما این فرصت را می*دهد تا حدود زیادی میزان
بهره*وری و منفعت شخصی*تان را افزایش دهید. با استفاده بهینه از زمان به این امر مهم
دست می*یابد.

نرخ و درآمد ساعتی
جهت یافتن راهی برای تفاوت قائل شدن میان فعالیت*های پرارزش و کم ارزش این سوال
مطرح می*شود که آیا می*توان نرخ ساعتی خود را به کسی پرداخت که این کار را برای
من انجام دهد؟ با بکارگیری یک محاسبه سرانگشتی باید درآمد سالانه خودتان را به
2000 تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر سالیانه 100000 دلار درآمد داشته باشید نرخ
ساعتی شما 50 دلار می*شود. درآمد سالیانه 150000 دلار، نرخ ساعتی شما را به 75
دلار می*رساند و درآمد سالیانه 50000 دلار موجب می*شود که نرخ ساعتی شما به 25
دلار برسد.

چند سال قبل یکی از مشتریانی که با او مشاوره می*کردم گفت که روزانه صبح*ها به
مدت دو ساعت به مشتریان خود دونات می*دهد. او در توضیح بیان داشت که قصد دارد به
مشتریانش بگوید که به آنها توجه دارد. درآمد سالانه او 75000 دلار بود. او قصد داشت تا
درآمدش را دو برابر افزایش دهد. زمانیکه مشاور از او سوال کرد که آیا حاضر است در ازای
هر ساعت 37.5 دلار از کسی بخواهد که به جای آنها دونات*ها را توزیع کند، پاسخ داد:
« البته که نه! فکر می*کنید عقل از سرم پریده است؟! » نرخ ساعتی درآمد او 37.5 دلار
بود. در حقیقت او به خودش این مبلغ را می*پرداخت تا دونات توزیع کند. او تصمیم گرفت
تا دانشجویی را استخدام نماید و در ازای ساعتی 10 دلار از او بخواهد این کار را برایش
انجام دهد. این کار روزانه باعث شد تا دو ساعت بر زمانه کاری*اش افزوده شود که معادل
یک روز کاری در هفته حساب می*شد. او در مدت ده روز توانست تا درآمدش را دو برابر
افزایش دهد. شما نیز می*توانید با رعایت قانون 80 به 20 در زندگی کاری*تان زمان و انرژی
بیشتری را برای خود بدست آورید. شما می*توانید کارهای پر ارزش را خودتان بواسطه*ی
حذف انجام یکسری کارهای کم ارزش انجام دهید تا بتوانید به موفقیت هر چه بیشتر و
بهتر برسید.

توماس ادیسون: « افراد موفق از روی عادات خود کاری را انجام می*دهند در حالیکه افراد
شکست خورده تمایلی به انجام دادن آن ندارند. »