نقش منحنی سیگموند در موفقیت تجاری شما
منحنی سیگموند در واقع سیکل حیات تمام تجربیات موسسات و شرکت*های اقتصادی و
مالی را در طول زمان نشان می*دهد. فهم و درک این سیکل می*تواند به هر یک از شما
عزیزان کمک کند تا نسبت به تغییرات و فرصت*های مناسبی که در کار و عملکرد
تجاری*تان ایجاد می*شود واکنش مثبت و مناسب از خودتان بروز دهید.
اگر به خوبی دقت کنید متوجه خواهید شد که حرفه*ها و تجارت*ها از سیکل*های قابل
پیش*بینی تبعیت می*کنند به گونه*ای که می*توان آن را با چرخه فصول در طول سال
مقایسه کرد. بعضی از موسسات و شرکت*های اقتصادی از سیکلی که شبیه به حرف
« S» خوابیده است پیروی می*کنند که اصطلاحاً به آن منحنی سیگموند می*گویند. اکثر
فعالیت*های جدید در بخش فوقانی واقع در سمت چپ « S» شروع می*شود که بعد از آن
نوبت به حرکت افولی زمان یادگیری می*رسد و مجدداً حرکت به سمت رشد آغاز
می*شود و بعد از آن درست قبل از اینکه دوباره راه افول پیدا کند حالت تراز به خود
می*گیرد.


شما در کدام قسمت منحنی سیگموند هستید؟
فاز 1 یعنی فاز یادگیری، با فعالیت زیاد آغاز می*شود. زمانیکه کار یا تجارت خود را شروع
می*کنید با مسائل و فرصت*های مناسب مواجه خواهید شد. در این مرحله از ابتکارات
جدید تجربیاتی می*آموزید که شما را جذب این فاز می*کند. انرژی و زمان زیادی صرف
می*کنید تا به دستاوردهای مالی و شغلی منحصر به فرد برسید. اغلب فعالیت*های
تجاری جدید نمی*توانند از فاز 1 جان سالم به در ببرند. این موسسات و شرکت*ها فاقد
اراده و یا ابزاری هستند که بتوانند بقا و دوام خودشان را تضمین نمایند. درصد بالایی از
این شرکت*های نوپا دچار شکست و تنزل مالی می*شوند.

اگر فاز 1 را به سلامت پشت سر بگذارید به مرحله رشد و پیشرفت یعنی فاز 2 وارد
می*شوید. در این مرحله تجارت و درآمدها رشد می*کنند. امکانات چند برابر می*شوند و
فضای شاد و نویدبخشی را بر فعالیت تجاری حاکم می*کنند. این زمانی عالی در کار،
حرفه و تجارت است.
در فاز 3 یعنی مرحله*ی افول و تنزل فروش، درآمد و هیجانات به میزان قابل توجهی پائین
می*آیند.
روحیه*ی بسیاری از شرکت*ها و موسسات در این مرحله تضعیف می*شود. هیجانی که در
فاز 2 وجود دارد بتدریج در این فاز کاهش می*یابد. اکنون امکان دارد سوال برای شما پیش
بیاید که آیا کار و فعالیت مناسبی را اختیار کرده*اید؟ آیا می*بایست به این کار ادامه دهید
یا خیر؟

افراد موفق این طور می*آموزند که باید سلامت حرفه و تجارت*شان را با ارزیابی موضع و
موقعیت خود در منحنی سیگموند اندازه بگیرند. این افراد می*توانند به سرعت و بطور
تاثیرگذار نسبت به هر تغییری که روی آینده و کسب و کار آن*ها تاثیر می*گذارد اقدامات
لازم را انجام دهند.
در فاز 1، کیفیت، شجاعت و مداومت به شما کمک می*کند تا به اندیشه*ایی که برای
حرفه و تجارت خود دارید وفادار و در عین حال پرتلاش باقی بمانید. انعطاف در تعیین
راهکردها و مورد استفاده قرار دادن آنها برای برآورده ساختن اندیشه*ی درونی نیز یکی از
خصوصیات این مرحله می*باشد. در قسمت فاز 2، از موفقیت رشدی خود نهایت استفاده
را می*برید اما باید از نزدیک و به دقت بازار و اقتصاد و تحولات آنها را تحت نظر داشته
باشید و هرگز این اجازه را ندهید که موفقیت، شما را مغرور و کوتاه نظر کند. بلکه باید
آمادگی آن را داشته باشید تا هر تغییری که لازم است در کار و حرفه*ی خود ایجاد کنید.
اولین مسئولیت شما در برابر حرفه و تجارت*تان این است که تغییرات بازار و تجارت را درک
کنید و بطور پیوسته خودتان را با آن منطبق سازید. در حالی که اگر در فاز 2 قرار دارید باید
از میزان درآمد و سود زیادی که می*تواند نصیب*تان شود نهایت استفاده را ببرید و بر میزان
موجودی خود بیفزایید تا در وقت افول و تنزل مالی و اقتصادی فاز 3 بتوانید از آنها استفاده
کنید. در آخرین مرحله افول و تنزل از راه می*رسد. در این مرحله عادات قدیمی، شخصی
و اقدامات تجاری گذشته دیگر متناسب اوضاع و شرایط حال نیست. اگر خودتان را در
مرحله فاز 3 احساس می*کنید باید مطمئن باشید که راه حل ساده*ای در مقابل*تان قرار
دارد. هدف اصلی این است که فاز 3 را به فاز 1 اما جدید بدل کنید و تحولات جدید بوجود
آمده در اوضاع و شرایط بازارتان را در نظر بگیرید. در این مرحله یا باید خودتان را با شرایط
جدید سازگار کنید و یا از گردونه خارج شوید و شکست را بپذیرید.

ژنرال رابرت ای. وود:
« تجارت در یک لحظه همانند جنگ است بنابراین اگر راهکار درست آن را بلد نباشی
هرگز نخواهی توانست از موفقیت تجاری برخوردار شوی. »

منبع: کتاب اسرار موفقیت تجاری و شغلی