رییس قوه قضاییه ابلاغ کرد:الزام حضور نمایندگان شرکتهای بیمه در دادگاه*های حوادث رانندگی

قضایی - آملی لاریجانی طی بخشنامه ای اعلام کرد: نمایندگان شرکت*های بیمه مکلف به حضور در دادگاه*های حوادث رانندگی هستند.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه را به شرح ذیل اعلام کرد:
به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت*های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. رؤسای کل دادگستری استان*ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند .