برای دانلودبازیDoodle Jumpبرای کامپیوتر روی لینک زیر زیرکلیک کنید.
لینک کاملاتست شده و شالم است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]