رانندگی در دبی
رانندگي در دبي با گواهينامه بين المللي، فقط با اتومبيل اجاره اي مجاز مي باشد و جهت استفاده از اتومبيل شخصي بايد داراي گواهينامه اماراتي بود. جهت دريافت گذرنامه امارات بايد به شركت هاي تعليم رانندگي مراجعه و با طي 20 جلسه براي دارندگان گواهينامه بين المللي و 40 جلسه براي فاقدين گواهينامه، و سپس قبولي در ازمون نهايي ، آنرا دريافت نمود.
-----------------------------------------------------------

گواهینامه بین المللی

بموجب اين گواهي بين المللي كه مدت اعتبار آن يكسال مي باشد مي توان بصورت موقت در مجموعه كشورهايي که نام آنها در قسمت اسامي کشورها در گواهينامه آمده است به رانندگي پرداخت. بديهي است دارنده مجوز رانندگي بين المللي با داشتن اين مجوز نمي تواند قوانين و مقررات مربوط به شرايط اقامت و يا پرداختن به شغل و يا حرفه اي كه در كشورهاي مسير حركت او جاري و قابل اجرا مي باشد را ناديده انگاشته و يا نقض نمايد. اين گواهينامه علاوه بر زبان فارسي به 7 زبان بين المللي (انگليسي ـ فرانسوي ـ روسي ـ عربي ـ* آلماني ـ ايتاليايي ـ ژاپني)* نيز ترجمه گرديده است . مجوزهاي رانندگي بين المللي قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء مي بايست نسبت به درخواست مجوز رانندگي جديد اقدام نمود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهينامه بين المللي
• دو قطعه عکس 4×3 یا 3×2
• گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلامی ایران
• پرداخت هزینه صدور به مبلغ 250000 ریال شامل عوارض دولتی و سایر هزینه ها

نكات مورد توجه
- حضور متقاضي و يا وكيل قانوني وي و يا افراد درجه اول خانواده هنگام تحويل گواهينامه ضروري مي باشد .
- چنانچه فردي نام و نام خانوادگي خود را تغيير داده و اين تغيير در شناسنامه و گذرنامه وي درج شده باشد مي بايست گـواهينامـة ملـي خـود را نيـز مطابق شناسنامه و گــذرنامـه اصلاح نموده سپس نسبت به تقاضاي مجوز رانندگي بين المللي اقدام نمايد.

آدرس هاي مراکز
تهران – خ خرمشهر- خ شهيد عربعلي – پلاك 12
تهران – خيابان حافظ – خ شهيد فياض بخش پلاك 37
ليست تعدادي از مراكز خريد
• سيتي سنتر ديره دبی
• كارفور دبی
• ال غرير سيتي دبی
• برجمان دبی
• لامسي پلازا دبی
• اوت لت مال دبی
• مركاتو دبی
• فري شاپ فرودگاه دبی
• وافي سيتي دبی
• مدينه جميرا دبی
• ابن بطوطه دبی
• تاون سنتر دبی
• فستيوال سنتر دبی
• ويليچ سنتر دبی
• امارات مال دبی
• طوار سنتر دبی
• دراگون مارت (بازار چيني ها) دبی
• ريف مال دبی
• پالم استريپ دبی
• اسپينس دبی
• شويترام دبی
• سنچوري مال دبی
• تويين تاورز دبی
• صحاري سنتر دبی
• مگا مال دبی
• فروشگاههاي خيابان شيخ زايد دبی

ليست برخي از فروشگاههاي ايراني
• دي تو دي دبی
• گراند مارت دبی
• كيميا دبی
• انصارمال دبی
• القبائل دبی

لینک منبع: redirect.php?a=gashtenavid.com/blog.html

گشت نوید - gashtenavid.com