مجموعه :پورتال ایران ناز

خاکشیر یا خاکشی* دانه**های ریز و نارنجی*رنگی است که از گیاهی به همین نام به دست می*آید. روی این دانه*ها را لایه*ای از موسیلاژ (لعاب) پوشانیده است. با قرار گرفتن خاکشی در آب و جذب رطوبت، این لایه حجیم شده و آب را در خود نگه می*دارد.
به همین دلیل از قدیم خاکشی به صورت شربتی برای رفع عطش و گرمازدگی به خصوص در مناطق گرم و خشک مورد استفاده بوده است. جالب است بدانید خاکشی در طب سنتی ایران به*عنوان ضداسهالی موثر نیز مصرف شده و می*شود.

سونات