راه اندازي 20 دفتر استاني حزب كارگزاران/ نقش اجرايي و ابزاري براي تندروهاي اصلاح طلب مشاركت و مجاهدين
بيشتر نقش پادويي شوراي مشورتي را ايفا ميكند. مصوب كرده يك نماينده از فراكسيون اصلاح طلبان مجلس نيز در اين شورا شركت كنند.


پايگاه خبري تحليلي «پارس»- برخلاف آنچه نهادهاي قانوني در مورد انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب ايران اعلام كرده اند اعضاي اين دو گروه محوري در جريان فتنه، همچنان در جلسات شوراي مشورتي اصلاحات(شوراي مشورتي رييس دولت هفتم و هشتم) و شوراي هماهنگي اصلاح طلبان حضور داشته و حق راي دارند.


به گزارش خبر، بعد از فتنه 88 و 8 ماه آتش افروزي عناصر داخلي نظام سلطه كه آرامش و امنيت را از كشور، سلب كرده بود، اعضاي دو گروه مشاركت و سازمان مجاهدين به دليل نقش محوري در اين التهابات، محاكمه شدند ولي بعد از آزادي از زندان مجددا در درون جريان اصلاحات فعال شدند.


شوراي هماهنگي اصلاح طلبان متشكل از 19 حزب اصلاح طلب است و در صورتي كه مشاركت و مجاهدين را نيز به اين فهرست اضافه كنيم، نمايندگان 21 حزب اصلاح طلب در جلسات اين شورا شركت مي كنند.


اين شورا بيشتر نقش اجرايي و ابزاري را براي خاتمي و تندروهاي اصلاح طلب در مشاركت و سازمان مجاهدين دارد. نقش نرم افزاري، طراحي و برنامه ريزي را شورايي بر عهده دارد كه شوراي اصلاح طلبان نام دارد. اكثريت اين شورا عناصري از دو گروه تندروي اصلاح طلب تشكيل مي دهند كه در عين حال عناصري از حزب كارگزاران و حلقه اعتدال نيز در آن حضور دارند.


در حال حاضر، 5 حزب اصلاح طلب جديدالتاسيس نيز درخواست عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را داده اند:


حزب مردمي اصلاحات به دبير كلي حجت الاسلام محمد زارع فموني
حزب نداي ايرانيان به دبيركلي مهندس مجيد فراهاني
حزب اتحاد و همكاري ملي به دبيركلي محمدرضا راه چمني
حزب آزادي به دبيركلي مجيد محتشمي

اين شورا كه بيشتر نقش پادويي شوراي مشورتي خاتمي را ايفا مي كند در جلسه اخير خود مصوب كرده يك نماينده از فراكسيون اصلاح طلبان مجلس نيز در اين شورا شركت كنند.


احمد حكيمي پور از عناصر تند اين گروه نيز در شوراي شهر فعال است كه بيشتر از حركت در جهت پاسخ گويي به مطالبات شهروندان تهراني، مواضع سياسي اتخاذ مي كند.


در حال حاضر چهار كميته «انتخابات»، «سياسي»*، «استانها»** و «مالي و پشتيباني» در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات فعال هستند كه بيشتر كارهاي اجرايي را انجام مي دهند در عين حال كه به موازات شوراي مشورتي اصلاحات سيد صفدر حسيني به عنوان مسوول استانها و عبدالواحد موسوي لاري به عنوان مسوول هماهنگي مشغول برنامه ريزي هستند.


بر اساس دستور شوراي مشورتي رييس دولت هفتم و هشتم، قرار است حزب كارگزران محور جريان اصلاحات در انتخابات آتي باشد. بر اين اساس حزب كارگزاران تاكنون 20 دفتر استاني خود را راه اندازي كرده و در استانهاي باقي مانده فعلا يك رابط دارد. چهره هاي استاني مشاركت و مجاهدين نيز به تدريج در يك حزب جديد اصلاح طلب و يا جذب دفاتر حزب كارگزاران مي شوند.
خبر