اخذ مجوز تجهیزات پزشکی


بطور کلی اخذ مجوز از سازمان تجهیزات پزشکی برای دو گروه محصول الزامیست

  1. توسط تولید کنندگان داخلی تولید میشوند
  2. وارداتی هستند

که بسته به نوع محصول و مکان بکارگیری و میزان خطری که برای سلامتی انسان دارند دارای کلاس خطر خاصی هستند و برای هر یک کلاس خطری خاص تعریف میشود .
انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوز تجهیزات پزشکی خود را به کارشناسان مجرب این موسسه بسپارید تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اخذ آن اقدام گردد .


لینک منبع: اخذ مجوز تجهیزات پزشکی - سامان ثبت

سامان ثبت - samansabt.com