از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ماهی شناسی کاربردی)
ماهی شناسی کاربردی دانش نوینی در گسترهٔ علوم محسوب می*گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با علوم کاربردی و اجرایی نیز در ارتباط می*باشد[۱][۲]. آب به عنوان محیط زیست ماهیان و آبزیان[۳]، تمامی نیازهای حیاتی آن*ها را برطرف می*نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و شوری آب، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت آبزیان محسوب می*گردکاربردهای تکنیکی
انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش*های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة ماهی*شناسی می*باشد[۲]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده*ها و آزمایشگاه*های ماهی*شناسی و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان ماهی شناسی کاربردی نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می*نماید[۲]؛ به طوری*که محققان رشته*های شیلات و بیولوژی دریا، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه*های تخصصی خود را در زمینه*های ماهی*شناسی و بررسی*های بیولوژیک، با استفاده از روشهای ماهی*شناسی کاربردی به انجام رسانند.
ارتباط با علوم
در واقع دانش ماهی*شناسی کاربردی به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة شناسایی و بررسی ماهی*ها می*پردازد؛ به طوری*که، در این دانش به بیولوژی ماهیان، به ویژه ماهیان آب شیرین و شور پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای صید و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونهٔ ماهیان به آزمایشگاه جهت مطالعات علمی ماهی شناسی می*پردازد[۲].
کاربرد در علوم شیلات و آبزیان
همچنین در زمینهٔ تشخیص و شناسایی نمونه*های ماهی، با بررسی پارامترهای بیولوژیک ماهی، همانند فاکتورهای قابل اندازه*گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و زیست*سنجی ماهیان مورد نظر قرار می*گیرد[۵][۶][۷]. از طرفی این علم به بررسی*های مرتبط با بیولوژی تولید مثل و رسیدگی جنسی ماهی [۵][۱۲] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی گونه*های مختلف ماهیان از نظر رژیم غذایی، شناسایی و ارزیابی روش*های مختلف تغذیه و نیز بررسی عادات غذایی ماهیان می*پردازد[۱][۲][۴].ند[۲][۴].
کاربردهای سیستماتیک
ماهی*شناسی کاربردی از دیگر سو به اختصاصات خانواده*ها و جنس*های ماهیان آب*های داخلی، آب شیرین و دریایی [۱۳][۱۴] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی ماهیان را مورد بررسی قرار می*دهد[۱][۲][۸]؛ و درنهایت، با دید بررسی ماهیان مختلف و با توجه به اهمیت ماهیان حوزه*های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه*های ماهیان را، به سه دستة ماهیان اقتصادی درجة اول، ماهیان اقتصادی درجة دوم و ماهیان غیراقتصادی تقسیم می*نماید[۱][۲]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی*های سیستماتیک، ویژگی*های بیولوژیک و پراکنش جغرافیایی قرار می*دهد[۲][۴][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۵].
سابقه ماهی شناسی در ایران
در ایران نیز ماهی شناسی سابقه*ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم ماهی شناسی و شیلاتی کشور می*توان به شادروان مهندس احمد بریمانی، شادروان دکتر اسماعیل رستمی و شادروان مهندس فرهاد فریدپاک به همراه شادروان دکتر امین کیوان، استادان بنیانگذار و پیشکسوت علوم شیلات ایران، نام برد که در گسترة علوم و فنون شیلاتی، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از ایران، از خود برجای گذاشته*اند. از جمله پژوهشگران و محققان معاصر صاحب تالیفات علمی در زمینه ماهی شناسی و مطالعه ماهیان می*توان از مهندس فرهاد فریدپاک، دکتر امین کیوان، دکتر غلامحسین وثوقی، دکتر حسین عمادی، دکتر برایان کد[۱]، دکتر اصغر عبدلی، دکتر حمیدرضا اسماعیلی، دکتر بهرام حسن*زاده کیابی، دکتر یزدان کیوانی، دکتر مسعود ستاری، دکتر رحمان پاتیمار، دکتر مسعود هدایتی فرد و ... نام برد که در راستای علم ماهی*شناسی، آثار قابل توجهی منتشر نموده*اند.
" سونات"