در مقاله قبل دلیل اول قفل شدن تلفن و عدم دسترسی به خطوط خارج از مجموعه را بررسی کردیم و در اینجا به دومین دلیل برای این مشکل یعنی قفل داخلی از طریق ریموت میپردازیم: برای اپراتور یا مدیر سیستم این قابلیت فراهم شده است تا بتوانند داخلی دیگری را از راه دور قفل نمایند تا نتواند با بیرون تماس بگیرد، پس دلیل دیگری که ممکن است نتوانیم از طریق داخلی خود با خارج از مجموعه تماس بگیریم این امر است .
حال به نحوه انجام این کار می پردازیم :


اپراتور یا مدیر سیستم تنها از طریق گوشی های پاناسونیک (PT)


• ابتدا گوشی را بردارید.
• دکمه Extension lock را بفشارید.
برای برداشتن این قفل از روی داخلی ها مدیر سیستم وقتی در حالت برنامه دهی به دستگاه قرار دارد مراحل زیر را باید انجام دهد:
1. دکمه Program را فشار دهید.
2. دکمه 8 را شماره گیری نمائید.
3. کلید Store را فشرده و در آخر دکمه Program را فشار دهید تا تمام داخلی ها از حالت قفل خارج شوند.


نکته: این قابلیت، ویژگی قفل داخلی از طریق کاربر را لغو می کند و اگر پس از رمز گذاشتن توسط کاربر اپراتور یا مدیر سیستم این قابلیت را فعال کند، کاربر دیگر نمی تواند قفل را از روی داخلی خود بردارد.


منبع: pfrnco.com