طنز و کاریکاتور > طنز - عباس جوادی


در زير به تعدادي كيست و چيست به صورت خيلي مختصر مفيد مي پردازيم.

حقوق چيست؟

حقوق چيزي ست كه كلا پايمال ميشود و ما هم هميشه دنبال احقاقش هستيم.چه آخر ماه،چه با كشور هاي ديگر.

فراري چيست؟

فراري چيزي ست كه همه هميشه دنبالش هستند چه ماشينش باشد،چه آدمش. نكته ي جالب اينكه هيچكدام را هم نمي شود گير آورد.مخصوصا اگر رفته باشد کانادا.

بز چيست؟

اين كلمه بز نيست بلكه ب.ز است و چون ما مي دانيم شما نمي دانيد منظور از ب.ز كيست يا چيست،(مثل صدا وسيما) مي گويم ب.ز كه شما نفهميد منظورمان همان م.ر يا م.خ يا س.م است.(الكي مثلا متوجه نشديد منظور ما چيست.)

تحريم چيست؟

تحريم چيزي ست كه با آن ميشود همه چيز را گران كرد.مثلا شركت فلان خودرو ابتداي سال مي آيد از يك پورشه وانت با موتور ملي رونمايي ميكند و مي گويد اين خودرو به دست متخصصان داخلي و 100درصد ايراني توليد شده است و قيمت آن 20 ميليون تومان است.بعد از9 ماه كه 18 بار رونمايي و پرده برداري و اين چيزها شد و تبليغاتشان تمام شد،مي گويند كه توليد اين خودرو بخاطر تحريم ها و نبود قطعات براي مان 60 ميليون تومان آب ميخورد و ما 70 ميليون تومان ميخواهيم بفروشيم.در نتيجه ما ميفهميم كه خودرو هاي داخلي واقعا داخلي هستند ، تحريم ها كاغذي هستند و ما هم ... .

يارانه چيست؟

يارانه چيزي است كه يا بايد از گرفتنش انصراف بدهيد يا از گرفتنش انصرافيدانده ميشويد.

به طور دقيق تر يارانه پولي است كه شما در طول ماه 3 برابرش را ميدهيد تا آخر ماه يك سوم اش را به حسابتان واريز كنند.

چين كيست؟

چين خيلي خوب است.چين شريك سختي هاست.چين مايه ي آسايش فقراست.چين مايه ي بركت سفره هاست.چين وسيله ي دور زدن تحريم هاست.چين خودرو ساز برتر دنياست.چين عزيز دل وارد كنند هاست.چين بهترين توليد كننده ي خودرو فقط براي ماست.چين...

(الكي مثلا ما از محصولات چين خيلي راضي هستيم)

اختلاس چيست؟

اختلاس چيز خاصي نيست. خب خودت چطوري؟
سونات