از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گرانولوسیت ائوزینوفیل
گرانولوسیت بازوفیل

گرانولوسیت*ها (به انگلیسی: Granulocyte) یا پلی*مورفونوکلئرها گروهی از گویچه*های سفید هستند که در سیتوپلاسم خود گرانول دارند.

نوتروفیل*ها، ائوزینوفيل*ها (اسیدوفیل) و بازوفیل*ها سه نوع گرانولوسیت ها بر اساس رنگ*پذیری گرانول*های اختصاصی هستند.
انواع گرانولوسیت ها

نوتروفیلها Neutrophils : نوتروفیلها بیش از 60% گلبول*های سفید خون را تشکیل می*دهند ودارای هسته لبوله ( چند لوبه ) می باشند، توانائی بیگانه خواری (فاگوسیتوز) دارند. سیتوپلاسم این سلول دارای گرانول های بسیار ظریف صورتی کم رنگ می باشد. نوتروفیلها در عفونت های حاد مانند بیماریهای عفونی و آپاندیسیت حاد درخون افزایش می یابند .


ائوزینوفیل ها:Eosinophils


حدود 5% از گلبول سفید خون را تشکیل می*دهند ودارای هسته دو لوبه است. سیتوپلاسم سلول حاوی دانه های نارنجی فراوان است.تعداد ائوزینوفیل ها در بیماریهای ازدیاد حساسیتی وعفونت های انگلی درخون افزایش می یابد.


بازوفیل ها :Basophils

کمترین درصد گلبولهای سفید (1%) در یک گسترش خونی را دارند . بازوفیل ها دارای دانه های درشت آبی تیره در سیتوپلاسم خود هستند.این دانه ها حاوی مواد متعددي مانند هیستامین، پروتئوگلیكان ( مانندهپارین و كندروايتين ) و آنزيمهاي پروتئولیتیك (مانند الاستاز و لیزوفسفولیپاز ) هستند که نقش مهمی در واکنشهای التهابی دارند.آزاد شدن هیستامین در خون باعث ایجاد علائم حساسیت (آلرژی) ازجمله التهاب، قرمزی، خارش و مخصوصا کهیر می گردد.

سونات