wikipedya
این اختلالات بسیار متنوعند از نقائص آنزیمی مانند فاویسم، انواع کم خونی مانند کم خونی فقر اهن، تالاسمی و سلول داسی شکل، اختلالات شکل گویچه مانند اسفروسیتوز.
همچنین ببسرعت رسوب گلبول قرمز(به انگلیسی: Erythrocyte sedimentation rate ) یا ESR یک ساعته سرعت ته*نشینی و رسوب گلبول*های سرخ موجود در خون موجود در محیط آزمایشگاهی که با فاکتور ضد انعقاد ترکیب شده٬ در مدت یک ساعت است و برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده می شود. اندازه*گیری این پارامتر در پزشکی یکی از مهمترین و متداول ترین آزمایش*های خون است و نشان دهنده وجود بیماری*های التهابی است.
تاریخچه

هرچند امروزه از روش*های خودکار برای انجام این آزمایش استفاده می*شود، ولی روش دستی را اولین بار پزشک لهستانی Edmund Biernacki در سال ۱۸۹۷ میلادی معرفی نمود ولی کاربرد اصلی آن در سال ۱۹۱۸ توسط Fهhrوus و Westergren بیان گردید و در دنیای انگلیسی زبان به تست وسترگرن مشهور است. در سال ۱۹۶۸ Wintrob و Landsberg تغیراتی در روش انجام آزمایش داده*اند.
روش کار

بطور خلاصه در آزمایش دستی ای اس آر از دو روش استفاده می*شود. در روش اول از خون رقیق نشده مخلوط با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) و در روش دوم از خون رقیق شده مخلوط با سیترات سدیم استفاده می*شود. مخلوط را در پیپت*های ۳۰۰ میلیمتری که مدرج شده*اند، ریخته و در ساعت اول و دوم مقدار رسوب گلبول*ها را اندازه گیری می*کنند. روش استاندارد بین*المللی همان روش وسترگرن است که از سیترات سدیم استفاده می*شود.[۱] [۲]
موارد استفاده


آزمایش ای*اس*آر اختصاصی بیماری خاصی نبوده و در اغلب بیماری*های التهابی و مفصلی و عفونت ها مقدار آن افزایش می یابد. از این آزمایش هم برای تشخیص و هم برای پایش نتیجه بخشی درمان بیماری استفاده میگردد و سیر نزولی آن در حین درمان، میتواند نشانه موثر بودن درمان باشد.
مقدار طبیعی

مقدار این رسوب برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده می شود و برای سنین مختلف متفاوت است در نوزاد حدود ۲ میلیمتر است. در افراد بالغ تا حدود ۱۷ میلیمتر طبیعی قلمداد می شود. در بعضی بیماری*های رماتیسمی و در بیماری سل، مقدار آن به ۵۰ الی ۷۰ میلیمتر در یکساعت می*رسد.[۳]
سونات