از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آمونیاک مهم*ترین ترکیب هیدروژنهٔ ازت (نیتروژن) است که در هوای شهرها و مجاورت مستراح ها وجود دارد. در طبیعت از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار همچون اوره ادرار بدست می*آید.

آمونیاک گازی است بی رنگ، با مزهٔ فوق العاده تند و طعم حاد و زننده که اشک*آور و خفه کننده است. گاز آمونیاک از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل می*شود. آمونیاک درآب بسیار محلول بوده و در منفی ۷۷/۷ درجهٔ سانتیگراد منجمد و در منفی 33/34 درجهٔ سانتیگراد به جوش در می*آید. وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 0/88 گرم بر سانتیمتر مکعب است. گاز آمونیاک قابل افروزش و حدود اشتعالش ۱۶-۲۵ درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است. حضور مواد نفتی و دیگر مواد افروختنی خطر آتشگیری را افزایش می*دهد. مجاورت و تماس آمونیاک با نقره و جیوه تولید " فورمینات نقره و جیوه " می*کند که موادی شدیداً قابل انفجار هستند. گاز آمونیاک در اثر گرمای از ۴۰۰ درجه به بالا تجزیه شده و تولید هیدروژن می*کند. آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش*ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می*تواند سبب مرگ شود. رومی*های باستان آمونیوم کلراید را به عنوان پول و سپرده استفاده می کردند. آنها سنگ آمونیوم را از مکانی به نام پرستشگاه ژوپیتر یا همان لیبی جدید جمع آوری می کردند. اما آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدانان جابرابن حیان (شیمیدان ایرانی) Geber در قرن 8 شناخته شد.[۶]
آمونیاک
Stereo structural formula of ammonia Ball-and-stick model of ammonia
نام*گذاری آیوپاک[نهفتن]

Azane
دیگر نام*ها[نهفتن]

Hydrogen nitride

Trihydrogen nitride
Nitro-Sil
شناساگرها
شماره ثبت سی*ای*اس 7664-41-7 Yes
پاب*کم 222 Yes
کم*اسپایدر 217 Yes
UNII 5138Q19F1X Yes
شمارهٔ ئی*سی 231-635-3
شمارهٔ یواِن 1005
KEGG D02916 Yes
MeSH Ammonia
ChEBI CHEBI:16134 Yes
ChEMBL CHEMBL1160819 Yes
شمارهٔ آرتی*ئی*سی*اس BO0875000
مرجع بیلشتین
3587154
مرجع جی*ملین
79
3DMet B00004
جی*مول-تصاویر سه بعدی Image 1
SMILES
[نمایش]
InChI
[نمایش]
خصوصیات
فرمول مولکولی NH3
جرم مولی 17.031 g/mol
شکل ظاهری Colourless gas with strong pungent odour
چگالی 0.86 kg/m3 (1.013 bar at boiling point)
0.73 kg/m3 (1.013 bar at 15 °C)
681.9 kg/m3 at 33.3 °C (liquid)[۱]
817 kg/m3 at -80 °C (transparent solid)[۲]
دمای ذوب ۷۷٫۷۳ °C (۱۰۷٫۹۱ °F; ۱۹۵٫۴۲ K)
دمای جوش
33.34 °C, 240 K, -28 °F
انحلال*پذیری in water 47% (0 °C)
31% (25 °C)
28% (50 °C)[۳]
اسیدی (pKa) 32.5 (-33 °C)[۴] 10.5 (DMSO)
خاصیت بازی (pKb) 4.75
ساختار
شکل مولکولی Trigonal pyramid
لحظهٔ دوقطبی 1.42 D
خطرات
GHS pictograms GHS-pictogram-bottle.svgGHS-pictogram-acid.svgGHS-pictogram-skull.svgGHS-pictogram-pollu.svg[۵]
GHS hazard statements H221, H280, H314, H331, H400[۵]
GHS precautionary statements P210, P261, P273, P280, P305+351+338, P310[۵]
شاخص ئی*یو 007-001-00-5 (anhydrous)
007-001-01-2 (solutions)
طبقه*بندی ئی*یو Toxic (T)
Corrosive (C)
Dangerous for the environment (N)
کدهای ایمنی R۱۰, R۲۳, R۳۴, R50
شماره*های نگهداری (S1/2), S۹, S۱۶, S26, S36/37/39, S45, S61
لوزی آتش
NFPA 704 four-colored diamond
1
3
0
نقطه اشتعال flammable gas (see text)
دمای خودآتشگیری 651 °C
محدودیت*های انفجار 15–28%
آمریکا Permissible
exposure limit (PEL) 50 ppm (25 ppm ACGIH- TLV; 35 ppm STEL)
ترکیبات مرتبط
دیگر کاتیون*ها فسفین
آرسین
Stibine
مرتبط با nitrogen hydrides هیدرازین
هیدرازوئیک اسید
ترکیبات مرتبط هیدروکسید آمونیوم
به استثنای جایی که اشاره شده*است در غیر این صورت، داده*ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده*اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
Yes (بررسی) (چیست: Yes/؟)
Infobox references


آمونیاک مهم*ترین ترکیب هیدروژنهٔ ازت (نیتروژن) است که در هوای شهرها و مجاورت مستراح ها وجود دارد. در طبیعت از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار همچون اوره ادرار بدست می*آید.

آمونیاک گازی است بی رنگ، با مزهٔ فوق العاده تند و طعم حاد و زننده که اشک*آور و خفه کننده است. گاز آمونیاک از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل می*شود. آمونیاک درآب بسیار محلول بوده و در منفی ۷۷/۷ درجهٔ سانتیگراد منجمد و در منفی 33/34 درجهٔ سانتیگراد به جوش در می*آید. وزن مخصوص محلول اشباع آمونیاک 0/88 گرم بر سانتیمتر مکعب است. گاز آمونیاک قابل افروزش و حدود اشتعالش ۱۶-۲۵ درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است. حضور مواد نفتی و دیگر مواد افروختنی خطر آتشگیری را افزایش می*دهد. مجاورت و تماس آمونیاک با نقره و جیوه تولید " فورمینات نقره و جیوه " می*کند که موادی شدیداً قابل انفجار هستند. گاز آمونیاک در اثر گرمای از ۴۰۰ درجه به بالا تجزیه شده و تولید هیدروژن می*کند. آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی، پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به شش*ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز می*تواند سبب مرگ شود. رومی*های باستان آمونیوم کلراید را به عنوان پول و سپرده استفاده می کردند. آنها سنگ آمونیوم را از مکانی به نام پرستشگاه ژوپیتر یا همان لیبی جدید جمع آوری می کردند. اما آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدانان جابرابن حیان (شیمیدان ایرانی) Geber در قرن 8 شناخته شد.[۶]

Yost, Don M. (2007). "Ammonia and Liquid Ammonia Solutions". Systematic Inorganic Chemistry. READ BOOKS. p. 132. ISBN 1-4067-7302-6.
Blum, Alexander (1975). "On crystalline character of transparent solid ammonia". Radiation Effects and Defects in Solids 24 (4): 277. doi:10.1080/00337577508240819.
Perry, Dale L.; Phillips, Sidney L. (1995). Handbook of inorganic compounds. CRC Press. p. 17. ISBN 0-8493-8671-3.
Perrin, D.D., Ionisation Constants of Inorganic Acids and Bases in Aqueous Solution; 2nd Ed., Pergamon Press: Oxford, 1982.
Online Sigma Catalogue , accessdate: June 6, 2011.


سونات