کارت اعتباری در استانبول


کارت اعتباری در استانبول آکبیل یا استانبول کارت نام دارد .
۶لیر بعنوان سپرده و بقیه قابل استفاده خواهد بود ، در میدان تکسیم صف طویلی برای شارژ آن وجود دارد ، ولی نکته قابل توجه حماقت ترکهاست ، در صف به آن طویلی می ایستند ولی به خودشان زحمت نمیدهند که فکر کنند که کاربرد دستگاهی که در ۱۰ قدمی آنها در خروجی مترو قرار دارد چه کاربردی دارد .
با قرار دادن کارت در محل مخصوص و گذاشتن اسکناس در محل دیگر کارت شما در کمتر از ۲ ثانیه شارژ می شود .
این کارت در تمامی مراکز ، وسایل کودکانه ، اسکله ها و کلیه وسایل حمل و نقل عمومی و شاید موزه ها (مطمئن نیستم ) کاربرد دارد ، پس یکبار برای همیشه شارژش کنید .

لینک منبع:
redirect.php?a=gashtenavid.com/blog/167-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.h tml

گشت نوید - gashtenavid.com