سال 2010 | 560 صفحه | ISBN: 9780324789744 | 21,5 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
کتاب “زبان انگلیسی در تجارت” نوشته دکتر Mary Ellen Guffey با دستورالعمل های معتبر گرامری خود به دانشجویان کمک می کند تا به یک ارتباط دهنده قوی در هر صحنه تجاری تبدیل شوند.
ویرایش دهم این کتاب که پیشرو دائمی درزمینه متون گرامری می باشد، از یک رویکرد سه لایه ای برای شکستن موضوعات به واحدهای قابل مدیریت استفاده می کند.
این کتاب همچنین به دانشجویان کمک می کند تا مهارت های مهم خود را شناسایی و پیشرفت شان را در طول راه ارزیابی کنند.خواندن کتاب های خوب، در حکم مکالمه با انسان های شرافتمند گذشته است. "دکارت"