از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کشور هندوستان شامل ۲۸ ایالت و ۷ ناحیه هم*پیوسته*است. فهرست شهرهای هند بر حسب ایالت و ناحیه*ها در زیر آمده*اند.
کشمیر

مختصات: ۳۴.۵° شمالی ۷۶° شرقی
نقشه*ای از منطقه مورد مناقشه در کشمیر
دریاچهٔ دال در کشمیر.
کشمیر منطقه*ای در شمال غربی شبه*جزیره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصای چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می*شود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و رشته*کوه قراقروم شامل قله کی۲ دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند.کشمیر یکی از حوزه*های اصلی نفوذ زبان فارسی به*شمار می*رود.[۱]
ایالت هندی جامو و کشمیر حدود ۱۰۱٬۴۳۷ کیلومتر مربع وسعت دارد و در سرشماری سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت داشته*است. پایتخت تابستانی آن سرینگر مرکز تاریخی منطقه و پایتخت زمستانی آن جامو است. منطقه تحت کنترل پاکستان از کشمیر آزاد به پایتختی مظفرآباد با مساحت ۵٬۶۱۹ کیلومتر مربع و ایالت گلگت بلتستان با مساحت ۷۲٬۴۹۶ کیلومتر مربع تشکیل می*شود و مساحت مناطق عمدتا خالی از سکنه تحت کنترل چین هم ۴۲٬۶۸۵ کیلومتر مربع است.[۲]
این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحت*الحمایه بریتانیا داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که به وقوع چندین جنگ بین این دو کشور انجامید.
زبان فارسی در کشمیر
دره جامو و کشمیر را به علت شباهت هوا و زمین و محیط آنسامان به ایران، ایران کوچک نامیده*اند. در بسیاری از بناها و باغات و قالی کشمیر تأثیر هنر ایران مشهود می*باشد. از لحاظ نثرنویسی هم دورهٔ پیش از تیموریان در کشمیر بسیار غنی است.
ورود زبان و ادبیات فارسی به دره پهناور جامو و کشمیر هم*زمان با گسترش دین اسلام در آن نواحی در ربع اول سده هشتم هجری بطور خاص آغاز شده ولو از سده یکم هجری به بعد عده*ای از مسلمانان در این ناحیه بسر برده*اند. در سده مزبور صوفیان بزرگ ایران مانند سید شرف الدین بلبل شاه ترکستانی (م ۷۲۷ ه) و میر سید علی همدانی (م ۷۸۶ ه) و بسیاری از همراهان آنان موجب توسعه اسلام و زبان فارسی در آن سامان بوده*اند.
در سال ۷۲۵ ه نخستین مسلمان کشمیر صدر الدین بر روی کار آمد. از سال ۷۴۳ ه شاهان شاهمیری سلطه بدست آوردند (۷۴۳۹۶۲ ه) و سپس چک*ها اقتدار را دارا شدند (۹۶۲۹۹۴ ه) و از آن به بعد ناحیه کشمیر در عهد اکبر شاه تیموری جزوی از پادشاهی تیموریان تلقی شده*است دوره پیش از تیموریان را در کشمیر «عهد سلاطین کشمیر» می*نامند.
پیشینه
بعد از عصر ده به*ویژه پس از برقرار گردیدن دولت گورکانیان در هند و متحد شدن بخش اساسی این کشور در گرد یک مرکز سیاسی وضع موجود خیلی تغییر یافت. روابط سیاسی میان فرارود-هندوستان، ایران و هند خیلی بهتر گردیده و برای وسعت یافتن روابط اقتصادی، فرهنگی و ادبی بین این ممالک زمینهٔ مساعدی بوجود آمد.
اهل علم و ادب چه از فرارود و ایران و چه از محل*های دوردست خاک خود هند و پاکستان امکانات بیشتر پیدا نمودند، که به کشمیر مسافرت کرده و با این سرزمین زیبا از نزدیک آشنائی پیدا کنند.
همانطوریکه در تذکرةالشعرای مطربی و مذاکر الاصحاب ملیحای سمرقندی ملاحظه می*کنیم، ده*ها شاعران عصرهای شانزده-هفده میلادی فرارود به هند و پاکستان مسافرت نموده، از آنجا بکشمیر گذشته*اند و بعد از گردش در این سرزمین به میهن خود برگشته*اند و یا بطور دائمی در آنجا اقامت گزیده*اند و تصویر بسیاری از زیبائی*های این سرزمین را موضوع آثار ادبی خود قرار داده*اند. در ردیف شاعران به کشمیر سفر کردهٔ فرارود، غیر از شعرای ذکر شده در دو تذکرهٔ نامبردهٔ بالا، شاعران زیر را نیز ممکن است به*شمار آورد:
طبیعت کشمیر در تول پیر.
اظهر بخاری (۱۶۲۱/۱۰۳۱)، بدیعی سمرقندی (عصر هفده) فاضل خان منصف (درگذشته ۱۷۰۸/۱۱۲۰)، میرزا علی اکبر بدخشی (درگذشته ۱۶۱۶/۱۰۲۵) ملا شاه بدخشی (درگذشته ۱۶۷۴/۱۰۸۲)، اسلام خان بدخشی (درگذشته ۱۶۷۳/۱۰۸۴)، اکمل بدخشی (درگذشته ۱۶۷۳/۱۰۸۴)، میرزا جان بیک سامی (درگذشته ۱۷۷۱/۱۱۸۵)، همچنین از شعرای عصر شانزده میلادی کشمیر بدر الدین عبد السلام کشمیری از هند به فرارود آمده در این محیط به فعالیت*های وسیع ادبی پرداخته*است، شاعر مشهور دیگر مولانا یعقوب صرفی کشمیری (درگذشته ۱۵۱۵/۱۰۶۴)ادامه*دهندهٔ زبردست سنت ادبی عبد الرحمن جامی در کشمیر بود، به فرارود (ماوراءالنهر) آمد و پس از آشنایی با محافل ادبی، علمی تصوفی این سرزمین دوباره به کشمیر برگشت.
شمارهٔ شاعرانیکه در این دوران از ایران به هند مسافرت کرده*اد بسیارند. به*وپیژهاز شاعران چیره*دست عصرهای شانزده و هفده میلادی این سرزمین ده*ها نفر، همچون عرفی شیرازی (درگذشته ۱۶۱۲/۱۰۲۱)، شاهپور تهرانی (درگذشته ۱۶۳۸/۱۰۴۸)، محمد جان قدسی مشهدی (درگذشته ۱۶۴۶/۱۰۵۶) میرزا رضا دانش مشهدی (درگذشته ۱۶۷۵/۱۰۸۶)، محمد سلیم تهرانی (درگذشته ۱۶۷۴/۱۰۸۵)، ملا طغرای مشهدی (درگذشته ۱۶۷۶/۱۰۸۷) و امثال آنها از ایران به هندوستان و از آنجا به کشمیر گذشته، بخشی از محصول ادبی خود را به تصویر زبیائیهای کشمیر بخشیده*اند.از شاعران پارسی گوی هند و پاکستان که در ساحهٔ تصویر زیبایی*های کشمیر طبع*آزمایی کرده*اند، نیز بسیارند که در اینجا بطور نمونه ممکن است شاعران زیرین را یادآوری نمود: ملا شیدای فتحپوری (درگذشته ۱۶۱۷/هـ ۱۰۲۶) ابوالفیض فیضی اکبرآبادی (درگذشته ۱۶۳۱/۱۰۴۶) ملا منیر لاهوری (درگذشته ۱۶۴۴/ ۱۰۵۴)میر محمد زمان راسخ لاهوری (درگذشته ۱۶۹۵/۱۱۰۷)ناصر علی سرهندی (درگذشته ۱۶۹۶/۱۱۰۸)گلشن دهلوی(درگذشته ۱۷۲۷/۱۱۴۰) و آفرین لاهوری (درگذشته ۱۷۳۶/۱۱۴۸)از شاعران پارسی*گوی هند و پاکستان*اند، که تصویر مناظر بی*نظیر کشمیر در اشعار خود برکنار نمانده*اند.
اینگونه آمد و رفت نمودن شعرای ممالک ذکر شده به کشمیر اگر از یک طرف، در ردیف دیگر عاملهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، محیط ادبی کشمیر را بدرجهٔ خیلی زیاد به جنبش آورده، از جانب دیگر تصویر کشمیر و مناظر بی*نظیر طبیعی آنرا در نظم بیش از پیش وسعت داده*است.
اگر در آثار شعرای پیش از عصر شانزده میلادی گاه گاهی تنها به ذکر کشمیر، زیبائیهای، طبیعت و مردم آن برخورد میکنیم، پس از عصر شانزده در اوصاف کشمیر و تصویر مناظر طبیعی و خوبرویان آن از قطعه، رباعی و غزل تا قصیده و مثنوی آثار فراوانی آفریده شده، که این آثار باارزش ادبی-بدیعی خود در ردیف شیواترین اشعار و بهترین نمونهٔ ادبیات پارسی عصرهای شانزده-هیجده میلادی هند و پاکستان بشمار میروند.
مثلا: قصیده و غزلهای سرودهٔ طالب آملی در وصف کشمیر، مثنوی «کشمیرنامه» قدسی مشهدی، مثنوی «بهار جاوید» منیر لاری، قصیدهٔ مشهور در وصف کشمیر سرودهٔ عرفی شیرازی، قصیدهٔ دیگر در همین موضوع سرودهٔ فیضی اکبر آبادی«شهر آشوب»فصاحت خان کشمیری و امثال آنها نه اینگه از آثار درجهٔ اول این شاعران است، بلکه این آثار را ممکن است از بهترین نمونه*های نظم پارسی عصرهای نامبرده بالا بشمار آورد.
در دوام عصرهای شانزده-هیجده میلادی صدها نمایندگان ادب پارسی را بوجود آورد، که آنها با آثار منظوم خود بهرهٔ معینی را در ادبیات بجای میگذارند.مولانا یعقوب صرفی کشمیری (درگذشته ۱۵۹۵/۱۰۰۴)، شیخ محسن فانی کشمیری (درگذشته ۱۷۷۵/۱۱۸۹)و دهها شعرای مبرز دیگر که امروز کشمیریان و اهل هند و پاکستان با آثار ادبی آها فخر مینمایند از تربیت*یافتگان محیط ادبی ادوار پیش گفتهٔ کشمیر میباشند.
با این احول آثار منظوم سروده شعرا در وصف کشمیر و محصول ادبی شعرای سه عصر ذکر شده کشمیر بطور کلی از قسمت*های خیلی کم آموخته شدهٔ ادبیات پارسی هند و پاکستان است.
یکی از عوامل عمدهٔ رویدادن این حالت از یک جهت جمع*آوری نشدن آثار سرودهٔ شعرا در وصف کشمیر در کتاب علیحده تا این اواخر از طرف دیگر در دسترس نبودن تذکرة الشعرای خاص شاعران کشمیر تا زمان اخیر است. پژوهشگران هند و پاکستان گرچه از تألیف تذکره*هائی، درباره شاعران دوران یادشده کشمیر، همچون«حیات الشعرا»تألیف مین کشمیری و «تذکرة الشعرای کشمیر» تألیف «محمد اصلح»و امثال آن باخبر بودند اما بنابر نایاب بودن آنها همهٔ این منابع ادبی را مفقود شده می*پنداشتند.
از این جهت در تحقیقات ادبی که از ابتدای عصر بیستم باینطرف دربارهٔ ادبیات مذکور در هند و پاکستان نشر گردیده*اند، ما تنها بشرح حال یک عده ناچیزی از شاعران کشمیر برمی*خوریم از جمله: در «نگارستان کشمیر» تألیف ظهور الحسن «بهارستان کشمیر»نام اثر بی*خبر، «پارسی*سرایان کشمیر»تألیف دکتر تیکو، «ادبیات فارسی در پاکستان» نام اثر ظهورالدین احمد «ایران صغیر یا تذکره پارسی*سرایان کشمیر تألیف عبد الحمید عرفانی و امثال آن عینا همین حالت را مشاهده میکنیم.
مثلا در اثر آخرین که دارای عنوان برجسته*ای است، فقط ۳۱ نفر شاعر را مشاهده میکنیم، که از آنها ۲۷ نفر از پارسی*سرایان کشمیر بوده*اند. عرفانی اثر خود را از غنی کشمیری شروع مینماید و از این*چنین معلوم می گردد، گویا پیش از غنی در کشمیر شاعری نگذشته باشد.اخبار و شرح حال شعرا بکلی ناقص بوده، درباره جریان زندگی هیچ یک از شعرای وارده در این اثر درک تصور کاملی امکان*پذیر نیست.
علل عمده رویدادن این حالت را اینگونه تألیفات، همانطوری*که پیشتر درباره ادبیات پارسی*سرایان کشمیر قید کرده*ایم، همانا نبودن منابع ضروری ادبی بوده*است.
اشعار سرودهٔ شاعران در وصف کشمیر تا این اواخر نیز بهمان وضعیت سابق بود و کسی بجمع این اشعار مشغول نمی*شود.این حالت در مسئله تحقیق آثار ادبی پارسی*سرایان کشمیر و بررسی اشعار سروده در اوصاف کشمیر دشواری بزرگی بوجود آورده بود، در حالیکه آموختن و تعیین موقع این آثار در تاریخ ادبیات پارسی*سرایان هند و پاکستان از وظایف مهم روز بشمار می*آمد.
اما دانشمندان مبرز پاکستان دکتر سید حسام*الدین راشدی در دوام سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۹ توانست این مشکلات را با موفقیت بر طرف نماید. دکتر راشدی در نتیجهٔ تحقیقات دامنه*دار خود دو نسخه «تذکرة الشعرای کشمیر» تألیف محمد اصلح را در دو کتابخانه پاکستان (یکی را در کتابخانهٔ شخصی و دیگری را در کتابخانهٔ لیاقت)پیدا نمود.این کشف مؤلف از اکتشافات خرد علمی نبود.زیرا همان طوری که سابقا اشاره کرده*ایم، اصحاب تحقیق این سرچشمهٔ گرانبها را از منابع ناپدیدشده می*پنداشتند. تذکره محمد اصلح راجع به ادبیات پارسی*سرایان کشمیر در حقیقت، یک منبع بی بدل بود.ما در این اثر شرح حال و نمونهٔ اشعار ۳۰۵ تن از شاعران پارسی سرای کشمیر را مشاهده میکنیم.
سید محمد ابن منطقی بیهقی (م ۸۸۹ ه) یکی از شعرای دیگر عهد وی است که به «بابا ویسی» شهرت دارد. او بشیوه مولوی شعر میگفت.
صاحب تاریخ رشیدی معروف شاعر هم بوده*است.
در دوره مختصر چک*ها بسیاری از شعرا و ادبا برخاستند مانند ملانامی، محمد امین مستغنی، ملا عینی، شیخ حمزه (م ۹۸۱ ه)، بابا داود خاکی گنائی (م ۹۹۴ ه) خواجه حسن قاری، خواجه میر بزاز و سلطان یوسف شاه چک (۹۸۷۹۸۹ ه)
سونات