تونس

از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم*مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.
· تونس
· تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم*مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است. ویکی*پدیا
··· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: دینار تونس
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] بانک جهانی
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]: زبان عربی
· [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


اتاریخ
عصر حجر و دوران نوسنگی

پیشینهٔ زیستن انسان در تونس به عصر سنگ در حدود دویست هزار سال پیش باز می*گردد.

در حدود هشت هزار سال پیش، مردمانی از سوی شرق به سرزمین تونس کوچ کردند که شناخته شده*ترین آنان کاپسی*ها بودند. شیمی-کربن استخوان*ها و ابزارهایی که در کندوکاوهای باستان*شناسی شهر قفصه (کاپسای باستانی) یافته شده*اند، نشان می*دهند که این مردم تا هزارِهٔ پنجم پیش از میلاد مسیح در جنوب تونس زیسته*اند.

تا هزاره سوم پیش از میلاد، اقوامی از تیره*های گوناگون، از جنوب اروپا به این سرزمین کوچیدند. گمان می*رود بربر (آمازیغ)ها از نوادگان ایشان باشند.
کارتاژ، جنگ*های پونیک، وندال*ها و بیزانسی*ها
نوشتار اصلی: کارتاژ

فنیقی*ها که مردمانی دریانورد و بازرگان بودند، در سال ۱۱۰۱ پیش از میلاد، از شهر تایر (صور) (لبنان امروزی) به کرانه*های تونس کوچ کردند. دولت شهر کارتاژ توسط مهاجران فنیقی در ۸۱۴ پیش از میلاد بنیان نهاده شد.

در میانهٔ سده*های هفتم و ششم پیش از میلاد سرزمین فنیقیه به دست آشوریان گشوده شد و به دنبال آن، کارتاژ استقلال سیاسی پیدا کرد. با پایان یافتن سدهٔ ششم پیش از میلاد، کارتاژ به امپراتوری نیرومندی تبدیل شد که کرانه*های شمال آفریقا از تریپولی (طرابلس) در غرب لیبی تا اقیانوس اطلس، جزایر سیسیل، کورسیکا، ساردنی، مالت و جزایر بالئارس را زیر فرمان داشت. بربرهای شمال آفریقا هیچ*گاه به فرمان کارتاژ در نیامدند و گاهی با ایشان وارد جنگ می*شدند. بربرها در سال ۲۰۲ پیش از میلاد مسیح پادشاهی نومیدیا را بنیان نهادند و تنها در جنگ*های کارتاژ و روم بود که به سود کارتاژ جنگیدند.

کارتاژ در سه دوره جنگ که به جنگ*های کارتاژ یا پونیک نامی شدند، (۲۴۱-۲۶۴ ، ۲۰۱-۲۱۸، و ۱۴۶-۱۴۹ پیش از میلاد مسیح) به تدریج از روم شکست خورد. رومیان پس از پیروزی کارتاژ را ویران کرده و این سرزمین کهن را به همراه کشور نومیدیا به قلمرو امپراتوری خود افزودند. کارتاژ و نومیدیا به بخش آفریقایی روم تبدیل شدند و یکی از کانون*های آغازین مسیحیت بودند.

رومیان با بازسازی شمال آفریقا، پایه*های قدرت سیاسی و اقتصادی خود را استوار ساختند. ساکنان شهرهای بخش آفریقایی روم، به جز شمار اندکی از مهاجران رومی، همگی از اهالی بومی شمال آفریقا بودند که فرهنگ رومیان را پذیرفته بودند.

وندال*های ژرمن که در براندازی امپراتوری روم نقش داشتند، در سال ۴۳۹ میلادی کارتاژ را گشودند. فرمانروایی وندال*ها تا سال ۵۳۳ میلادی ادامه داشت، زمانی که ارتش بیزانس این سرزمین را فتح نمود. تونس در این دوره بخشی از استان بیزانسی نومیدیا به شمار می*آمد.
دورهٔ اسلامی
مجسمه ابن خلدون در تونس.

در سدهٔ هفتم میلادی اعراب مسلمان حملات خود را به تونس آغاز کردند. ایشان سرانجام به فرماندهی عقبة بن نافع بخش*هایی از سرزمین تونس را تصرف و شهر قیروان را ساختند. حسان بن نعمان تونس را به طور کامل فتح کرد. در سدهٔ نهم میلادی اغلبیون (اغالبه) - که از قبیلهٔ بنی تمیم بودند- به فرماندهی ابراهیم بن اغلب از سوی خلفای عباسی به حکومت تونس رسیدند.

در سال ۹۰۹ میلادی خلفای اسماعیلی*مذهب فاطمی اغلبیون را شکست داده و شهر مهدیه را بنا کردند. در سال ۹۶۱ میلادی المعز خلیفهٔ فاطمی مصر را تصرف کرد و مقر حکومت فاطمی را از مهدیه به آن سامان انتقال داد. پس از این رویداد دودمان بربری زیریون که از قبیلهٔ صنهاجه بودند به سرکردگی بلقین بن زیری در تونس قدرت را به دست گرفتند. زیریون از خلفای فاطمی مصر پیروی می*کردند، اما پس از سرپیچی از ایشان در سال ۱۰۵۰ توسط جنگجویان قبیلهٔ بنی هلال قلع و قمع شدند. از این پس زیریون بخش بزرگی از قلمرو خود را از دست دادند و تنها به شهر ساحلی مهدیه و حومهٔ آن محدود شدند.

در سدهٔ دوازدهم میلادی جزیرهٔ جربه و بخشی از سواحل تونس (از جمله شهر مهدیه) به همراه جزایر مالت به دست نورمن*ها افتاد و حکومت زیریون به پایان رسید. در سال ۱۱۵۹ میلادی دودمان مراکشی موحدون بر تونس مسلط شدند، اما در سال ۱۲۳۰ میلادی از حفصیون شکست خوردند. فرمانروایی حفصیون بر تونس تا سده شانزدهم میلادی ادامه یافت. امیران هر دو دودمان از تبار بربر آمازیغ بودند.

در سال ۱۵۲۹ ترکان عثمانی به سرکردگی بارباروس خیرالدین پاشا شهر تونس را گشودند، اما حفصیون در ۱۵۳۵ با پشتیبانی اسپانیا دوباره حکومت را به دست گرفتند. پس از ۳۹ سال کشمکش میان ترکان عثمانی و اسپانیایی*ها، سرانجام در سال ۱۵۷۳ ترکان عثمانی تونس را فتح کردند.

در سال ۱۷۰۵ میلادی حسین بن علی الترکی سردار عثمانی که از تبار یونانی بود به فرمانروایی تونس برگزیده شد. از آن پس فرزندان او دودمان خودگردان حسینیان را تشکیل داده و زیر نظر عثمانی بر تونس فرمان راندند.
تاریخ معاصر

در سدهٔ نوزدهم فرانسه و بریتانیا، شروع به دخالت در امور این کشور کردند. فرانسه برابر پیمان باردو که در سال ۱۸۸۱ میلادی بسته شد، تونس را مستعمرهٔ خود نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا، در تونس نیرو پیاده کرد. در سال ۱۹۴۳ نیروهای ارتش آلمان از تونس عقب*نشینی کردند و تونس به کنترل متفقین درآمد. کشور تونس طی پیمان پاریس که در سال ۱۹۵۶ میلادی امضاء شد، استقلال خود را به دست آورد.

تونس در ۱۹۵۶ از فرانسه استقلال پیدا کرد و حبیب بورقیبه اولین رئیس جمهور و حاکم مطلقه این کشور بود که بدنبال یک دوره اعتراضات محدود و خیابانی مردم پس از ۳۱ سال استبداد و حکومت با مشت آهنین، در سال ۱۹۸۷ به دست زین*العابدین بن علی، افسر عالیرتبه پلیس، سرنگون شد. بن علی نیز پس از ۲۳ سال دیکتاتوری و خودکامگی و اختناق در شرایطی مشابه، در نیمه ژانویه ۲۰۱۱ (۲۴ دی ۱۳۸۹) سرنگون شد و به عربستان سعودی گریخت. نام این اعتراضات خیابانی مردم به انقلاب گل یاسمن شهرت یافت.
سیاست

حکومت ۲۳ ساله زین*العابدین علی طی یک انقلاب در ۲۴ دی ۱۳۸۹ سرنگون شد. در تاریخ ۲۲ اذر ۱۳۹۰ مجلس موسسان المنصف المرزوقی را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب کرد. المرزوقی جزو شناخته شده ترین مخالفان حکومت بن علی می*باشد که در سالهای حکومت بن علی در تبعید به سر می*برد وی دانش آموخته دندانپزشکی است. مهمترین وظیفه رئیس جمهور انتخاب نخست وزیر می*باشد.تونس یکی از اعضای اتحادیهٔ عرب می*باشد.زین العابدین بن علی به عربستان پناهنده شد.
تقسیمات کشوری
تقسیمات کشوری تونس.

کشور تونس به ۲۴ استان (ولایة) بخش می*شود:

استان اریانه
استان باجه
استان بن عروس
استان بنزرت
استان تطاوین
استان توزر
تونس
استان جندوبه
استان زغوان
استان سلیانه
استان سوسه
استان سیدی بوزیداستان صفاقس
استان قابس
استان قبلی
استان قصرین
استان قفصه
قیروان
استان الکاف
استان مدنین
استان منستیر
استان منوبه
استان مهدیه
استان نابل

[نمایش]

ن
ب
و

استان*های تونس
جغرافیا

جزیره*های مهم:

زمبره
قرقنه
جربه

تونس شمالی*ترین کشور قارهٔ آفریقاست. پهناوری آن ۱۶۳،۶۱۰ کیلومتر مربع بوده و دارای ۹۶۵ کیلومتر مرز مشترک با الجزایر و ۴۵۹ کیلومتر مرز مشترک با لیبی است. هم*چنین درازای کرانه*های آن ۱۱۴۸ کیلومتر است. بلندترین نقطهٔ آن کوه شعانبی با بلندی ۱۵۴۴ متر می*باشد. این کشوردر 30 درجه طول و37درجه عرض شمالی واقع شده

v ساختار وروند تکامل شهر: هسته*ی اولیه شکل گیری شهر تونس مسجد زیتونیه به عنوان اولین مسجد و مسجد جامع شهر می*باشد. بازار اصلی شهر به نام بازار سراجین طول زیادی داشته و به صورت خطی حرکت نموده تا به مسجد زیتونیه می*رسد، مسجد را در بر گرفته و آن را دور می*زند و سپس به حرکت خطی خود ادامه می*دهد از این بازار انشعاباتی به صورت بازارهای خطی نیز منشعب می*گردد. بنابرین بازار، مسجد ودارالبیگ که محل حکومتی شهر محسوب می*گردد شکل گرفته و هسته*ی اولیه*ی شهر تشکیل می*گردد. در مرحله*ی دوم مساجد خطبه در شهر تونس در کنار دو محور عمود برهم که محور شرقی –غربی از کنار مسجد زیتونیه عبور می*کند شکل می*گیرند. شهر گسترش یافته و حصاری در اطراف شهر تنیده می*شود، در کنار این حصار نیز تعدادی مسجد خطبه شکل گرفته و دروازه*های شهر نیز تعبیه می*گردند. در این دوران مسجد اعظم به عنوان یکی از مساجد مهم شهر در کنار مسجد جامع عمل می*کند. گورستان شهر در نقطه*ای دور در کنار حصار شهر شکل می*گیرد و بدین ترتیب شهر تونس با این عناصر گسترده*تر می*گردد. در مرحله*ی سوم، به علت افزایش جمعیت بار دیگر شهر توسعه یافته و گورستان*های آن به بیرون از حصار اولیه شهر منتقل می*گردند. در این دوران حصار دوم شهر با عبورر از تعدادی از این گورستان*ها و یکی از مصلی*های شهر شکل می*گیرد و دروازه*ها و برج*هایی در نقاطی در طول آن تعبیه می*گردند. این حصار در شرق شهر تونس رها شده و دو طرف آن به هم متصل نمی*گردد. چرا که در شرق این شهر دو خندق قرار گرفته*اند در نتیجه آخرین دروازه*های شهر در کنار این خنادق شکل گرفته*اند و حصار شهر در دو طرف با رسیدن به این خنادق پایان می*یابد. در حال حاضر، در نقشه*ی فعلی شهر تونس، قسمت توسعه یافته*ی آن تا بعد از مرحله*ی سوم را مرکز قدیمی شهر می*گویند. قسمت جدید شهر با بافتی متفاوت از مرکز قدیمی شهر در دوران چهارم توسعه شکل می*گیرد و این دو ر داشته و با فرمی بسیار متفاوت از مرکز تاریخی شهر شکل یافته*اند. در روند توسعه*ی شهر تونس به گونه*ای ناگهانی فرم شهر تغییر می*یابد. بدین صورت که فرم نامنظم شهر به یک شبکه*ی شطرنجی برنامه ریزی شده تبدیل می*گردد. توسعه*ی شهر تونس از مرکز تاریخی این شهر به سمت تمامی جهات صورت گرفته ولی توسعه*ی آن در سمت جنوب محدود شده به گونه*ای که توسعه*ی شهر تونس در جهت جنوب غربی به علت رسیدن شهر به دریاچه محدود شده است. همین اتفاق در شرق شهر تونس نیز به واسطه*ی وجود دریاچه*ی تونس رخ داده است. لذا توسعه*ی اصلی شهر تونس به سمت شمال و به ویژه شمال شرق صورت گرفته است. (لازم به ذکر است که این توسعه در شمال شرق بیشتر از شمال غرب بوده است.
اقلیم و آب و هوا

تونس سرزمینی گرم و خشک است. بخش درونی آن از بیابان*های سنگلاخی و بخش جنوبی آن نیز از شنزارها پوشیده شده، اما کرانه*های شمالی آن نسبتاً حاصلخیز و پوشیده از جنگل است. در شمال غربی تونس کوه*هایی کم*ارتفاع (دنبالهٔ شرقی رشته*کوه*های اطلس) وجود دارند که بلندای هیچ*یک از ۱۵۴۴ متر فراتر نمی*رود. تونس هم*چنین دارای چند دریاچهٔ فصلی زمستانی است که تابستان*ها خشک و پوشیده از نمک هستند. و با توجه به تاثیر مطلوب دریای مدیترانه و ارتفاع کوه*های شمالی از آب و هوای معتدل دریایی برخوردار می*باشد و خوش آب وهواترین کشور شمال آفریقاست. شهر تونس در منطقه*ی جلگه*ای شرق و شمال شرقی این کشور در انتهای خلیج تونس قرار گرفته و از آب و هوای بسیار معتدل برخوردار است.
اقتصاد

کشاورزی، معادن و منابع طبیعی، جهانگردی و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند. زیتون، انگور، گندم، میوه*جات و سبزیجات از فراورده*های کشاورزی تونس هستند. این کشور دارای منابع انرژی هم*چون نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است. تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است. از این کشور نفت خام، روغن زیتون، مرکبات، آهن و سرب صادر می*شود.
مردم
سید بو سعید در تونس.
پخت نان سنتی در تونس.

بیشینهٔ مردم تونس (۹۹%) عرب*زبان هستند. بررسی*های ریخت*شناسی (ژنتیکی) نشان می*دهد که این مردم از دیدگاه نژادی همگن نیستند و آمیزه*ای از تیره*های گوناگون*اند که در طول تاریخ پر فراز و نشیب این کشور از آسیا و اروپا به شمال آفریقا کوچ کرده*اند. مردمان کرانه*های شمالی تونس به سبب مهاجرپذیر بودن این سامان، آمیزه*ای از بربر (آمازیغ)ها، فنیقی*ها و کارتاژی*ها[۱]، رومیان، وندال*ها، الان*ها و عرب*ها هستند. این در حالی است که مردمان بخش*های درونی و جنوبی تونس بیشتر تبار بربر (آمازیغی) دارند. در تونس اقلیتی بربرزبان نیز می*زیَند. بربرزبانان بیشتر در جنوب جزیرهٔ جربه، و مناطق مطماطه، الدویرات و شننی سکونت دارند.
جمعیت*شناسی

بر طبق برآوردی که در ژوئیه ۲۰۰۵ انجام شد، تونس ۱۰،۱۰۲،۰۰۰ نفر جمعیت دارد و در هر کیلومتر مربع ۶۲ نفر زندگی می*کنند.
زبان

زبان اکثر مردم این کشور عربی و فرانسوی و مذهب بیشتر آنان اسلام است.

زبان رسمی تونس، عربی استاندارد است، اما تونسی*ها با گویش ویژه*ای از عربی سخن می*گویند که به گویش کاربردی در مالت نزدیک است. زبان فرانسوی نیز کاربرد دارد. طبق آخرین برآوردی که توسط دولت تونس در سال ۲۰۰۷ میلادی صورت گرفت و به سازمان فرانسه*زبانی ارائه شد، ۶۳.۶٪ از مردم این کشور معادل ۶.۳۶ میلیون نفر میتوانند به فرانسوی صحبت کنند[۲].
دین

دین رسمی تونس، اسلام و مذهب تسنن است.
فرهنگ

با توجه به موقعیت استراتژیکی تونس در شمال آفریقا و در کنار دریای مدیترانه، این کشور در طول تاریخ ۳ هزار سالهٔ خویش در معرض رفت*وآمد تمدن*ها و فرهنگ*های مختلف قرار گرفته که مهمترین آن عبارتند از قرطاجی*ها (با پایه گذاری یک زن به نام علیسه)، رومی*ها، مسلمان*ها (عرب*ها، خراسانی*ها وترک*ها) واروپایی*ها (پرتغال، اسپانیا و فرانسه)؛ تونس در سال۱۸۸۱م میلادی تحت حمایت فرانسه قرار گرفت. که به گفتهٔ خود تونسی*ها این تحت*الحمایه بودن، بالاترین ضرر را به تونس و مرم عربی زده است؛ دکتر الهادی البکوش که سابفاً نخست وزیر تونس بوده در کتاب «إضاءات علی الاستعمار و المقاومه فی تونس و فی المغرب الکبیر» که مرکزالنشرالجامعی تونس آن را در سال ۲۰۰۷ چاپ کرده می*گوید: «در بارهٔ موفقیتهای فرانسه در زمینهٔ آموزش در تونس باید گفت که در ۷۰ سال استعمار فرانسوی، تعداد اشخاصی که توانستند به آموزش عالی دست پیدا کنند تنها ۳۲۰ نفر بودند، یعنی در هر سال، چهار دانشجو، حال آنکه تعداد دانشجویان پس از استقلال به ۳۲۰ هزار نفر رسیده است؛ استعمار فرانسه همیشه از افزایش و گسترش آموزش در تونس می*ترسیده و از آن جلوگیری می*کرده و این که عده*ای خلاف این مطلب را می*گویند، یک خرافه و اسطوره است(... ان السلط الاستعماریه کانت تخشی انتشار التعلیم بتونس فمنعته، و غلطته ما استطاتعت؛ إن إنجازات فرانسه فی المستعمرات خرافه واسطوره برددها البعض ...روزنامه الصریح، الأحد ۱۶ سپتامبر، ۲۰۰۷، ص ۱۲، عدد ۱۹۱۷)[۳].
روابط فرهنگی با ایران

به جز اعراب و بربرها، ایرانیان یکی از اقوامی بوده*اند که نقش عمده*ای در شکل*گیری فرهنگ اسلامی تونس داشته*اند و آثار فرهنگ ایرانی در بخش*های گوناگون فرهنگ تونس نمود داشته*است. در بسیاری از عنصرهای فرهنگی کشور تونس هم*چون معماری، موسیقی، آداب مردمی، خوردنی*ها و نوشیدنی*ها و زینت*آلات می*توان نمودی از فرهنگ ایرانی را یافت. در گویش عربی کاربردی در تونس، بیش از ۲۰۰ واژه با ریشهٔ فارسی دیده می*شود که برخی از آن*ها عبارتند از: گلیم، نارنج، مرزبان، میخانه، دهقان و بسیاری واژه*های دیگر.

در آغاز دورهٔ اسلامی نفوذ فرهنگ ایرانی در تونس با حضور گروهی از سپاهیان ایرانی اهل خراسان در میان لشکر عقبة بن نافع آغاز می*شود و در زمان ضعف حکومت صنهاجه به اوج خود می*رسد. در این دوره، امیران ایرانی از دودمان بنو خراسان مدتی بر شهر تونس فرمان می*رانند.

در سال پنجاه هجری قمری اولین کاروان خراسانیان ایرانی وارد افریقیه شدند و بعدها شهر تاریخی قیروان که همان کاروان است را بنا نهادند. از آن زمان، برطبق قاموس ابن منظور قفصی تونسی، بیش از هشتصد کلمهٔ فارسی معرب در زبان عربی و لهجهٔ تونسی وارد شد که از جملهٔ آن*ها دینار و شیرین و شیراز و دیوان و برید و مانند آن*هاست.[۴]

برخی از فقیهان و اندیشمندان اسلامی تونس مانند امام سحنون نیشابوری، اسد بن فرات نیشابوری، عبدالله بن فروخ فارسی و خالد بن یزید فارسی ایرانی*تبار بوده*اند.

امروزه برخی از خیابان*های شهر تونس با نام شاعران و فیلسوفان ایرانی چون حافظ، مولوی، خیام، ابن سینا، فارابی و رازی نامگذاری شده*اند.

از زمان راه*اندازی بخش فرهنگی سفارت ایران در تونس که از حدود ۱۳۸۱ بوده*است سالانه به طور متوسط دویست نفر در محل نمایندگی با زبان فارسی آشنا شده*اند و افرادی همچون حسنی شقیر و دکتر فرید قطاط در کنار نمایندگان فرهنگی اعزامی و بعضاً همسرانشان به امر تدریس زبان فارسی مشغول بوده*اند.

هم*اینک در تونس فارسی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، به*عنوان زبان اختیاری تدریس می*شود. در حال حاضر در دانشگاه*های تونس و سوسه و دارالمعلمین در سه مقطع زبان فارسی توسط دکتر فرید قطاط و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه زیتونه توسط دکتر منصف الحامدی، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه*های نهم آوریل و منوبه، توسط دکتر سام خانیانی، استاد اعزامی از سوی وزارت آموزش عالی ایران، تدریس می*شود.[۵]

زبان فارسی علاوه بر اماکن فوق در محل رایزنی، در سه مرحلهٔ ابتدایی و متوسطه و ترجمه، توسط صادق رمضانی گل*افزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس و زینب الحریبی، از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت، تدریس می*شود.[۶]
آموزش

دانش*آموزان تونسی از آموزش رایگان برخوردارند و تحصیل در دورهٔ دبستان اجباری است. زبان عربی به عنوان زبان نخست و زبان فرانسوی به عنوان زبان دوم در مدارس آموزش داده می*شود. از سال ۲۰۰۲ فراگیری زبان انگلیسی در کنار زبان فرانسه برای دانش*آموزان سال پنجم دبستان و بالاتر الزامی است.

نخستین مرکز آموزش عالی کشور تونس، دانشگاه تونس می*باشد که در سال ۱۹۶۰ میلادی بنیان نهاده شد. از دیگر دانشگاه*های مهم تونس می*توان به دانشگاه الوسط (به عربی: جامعة الوسط) در شهر منستیر و دانشگاه جنوب (به عربی: جامعة الجنوب) در شهر صفاقس اشاره کرد. برابر آمار رسمی سازمان آمار تونس در سال ۱۹۹۹ میزان باسوادی در این کشور ۷۳% بوده*است.
رسانه*ها

خبرگزاری تونس در که سال ۱۹۶۱ در شهر تونس افتتاح شده*است، دارای نمایندگی*هایی در داخل و خارج کشور می*باشد. رادیو دولتی تونس در شهرهای تونس، صفاقس، منستیر و قفصه دارای ایستگاه است و برنامه*هایی به زبان*های عربی، فرانسه و ایتالیایی پخش می*کند. تلویزیون تونس نیز در سال ۱۹۹۶ بنیان نهاده شده و دارای دو شبکه به زبان عربی است. برخی از روزنامه*های مهم تونس عبارتند از: الصحافه، الصباح، الحریه، الشروق، انباء تونس به زبان*های انگلیسی و فرانسه و الانوار به زبان فرانسه.

تا پیش از انقلاب مردمی تونس که روز ۱۴ ژانویه 2011 به سرنگونی دیکتاتوری زین*العابدین بن علی انجامید، بساط ممیزی و سانسور در این کشور رواج داشت. هر کتابی باید پیش از چاپ از "وزارت کشور" مجوز انتشار دریافت می*کرد. چاپ و نشر هر متن بدون مجوز مجازات زندان به دنبال داشت.

پس از پیروزی انقلاب یکی از اولین فرمان*های دولت موقت در مورد آزادی چاپ و نشر صادر شد. دولت موقت تونس اعلام کرد که چاپ و نشر مجله و کتاب به مجوز دولتی نیاز ندارد. بیانیه تصریح کرده بود: "نویسندگان مختار هستند که برای حفظ حقوق خود، اثر خود را در اداره مخصوص به این امر در وزارت فرهنگ به ثبت برسانند."
سونات