سال 2013 | 128 صفحه | ISBN: 9781608956029 | 36 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
کتاب “500 ژست برای عکاسی از نوزادان و کودکان نوپا” به ارائه الهامات و راهنمایی های کاربردی برای عکاسی پرتره در طول جلسات عکاسی از نوزادان و کودکان نوپا می پردازد، کسانی که ژست گرفتن آنها در طول عکاسی به شدت دشوار است.
این کتاب تنوع گسترده ای از گزینه های خلاقانه به همراه دانش مبتنی بر تجربه، در جهت دستیابی به نتایج موفق از جمله خلق یک فضای آرام برای کودک یا کمک های بالقوه برای ایستاده نگه داشتن او را پوشش می دهد. ژست ها، آنچه که والدین دوست دارند ببیند را در نظر دارند درحالیکه به آنچه حتی درباره سرخودترین کودکان نیز اثر خواهد کرد، توجه دارند.من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. "مُنْتِسکیو"