اصول و نکات مهم ازدواج موفق!
پارس ناز
ی رسیدن به یك ازدواج موفق، شاخصه و مولفه*هایی وجود دارد كه ضریب موفقیت ازدواج را بالامی*برد. هر فرد بالغی قبل از ازدواج، باید معیارهایی را در ذهن خود داشته باشد و سپس با معیار و ملاك*هایش، طرف مقابل را انتخاب كند؛ چرا كه این ملاك و معیارها، اساس و پایه زندگی مشترك را تشكیل می*دهند.
متخصصان در این باب فاكتورهای زیادی را برای ازدواج موفق پیشنهاد می**كنند كه مهم*ترین آنها چنین مواردی است: افراد قبل از ازدواج، مستقل و پخته باشند، هر دو نفر به همان اندازه كه دیگری را دوست دارند، خودشان را هم دوست داشته باشند، هر دو نفر بتوانند همان*طور كه از با هم بودن لذت می*برند، از تنها بودن نیز لذت برند و از لحاظ اقتصادی و شغلی ثبات داشته باشند تا دلمشغولی و استرس*ها برایشان دردسرساز نباشد، هر دو نفر به خودپنداری رسیده باشند و نظرات و خواسته*هایشان را قاطعانه بیان كنند و خواسته*های طرف مقابل*شان را نیز برآورده سازند.
ازدواج می تواند هندوانه سر بسته نباشد. می*توان گفت تا حدودی از طریق مشاوره*های قبل از ازدواج، آینده یک پیوند زناشویی قابل پیش*بینی است
آیا مشاوره ضروری است؟
ازدواج می تواند هندوانه سر بسته نباشد. می*توان گفت تا حدودی از طریق مشاوره*های قبل از ازدواج، آینده یک پیوند زناشویی قابل پیش*بینی است. در مشاوره*های قبل از ازدواج یك*سری تست*ها و آزمون*های شخصیتی وجود دارد كه هر دو طرف باید به*طور جداگانه به تست*ها پاسخ دهند و سپس در یك جلسه با حضور یكدیگر در مورد سوالاتی كه اختلاف نظر دارند، صحبت كنند و اگر تعداد سوالاتی كه اختلاف*نظر آنها زیاد باشد، مسلما ریسك این ازدواج بالاست و بهتر است درباره آن دقت بیشتری شود.
اصول ازدواج موفق
برای موفقیت یک ازدواج، چندین مولفه*را می*توان برشمرد.
1- خودشناسی: مهم*ترین مولفه*در این زمینه این است كه فرد خودش را خوب بشناسد با آرمان*ها، ارزش*ها و اهدافش آشنا باشد و بداندكه از نظر هیجانی در چه مرحله*ای است مثلا آیا بیشتر خشم را تجربه می*كند یا غم و… اینكه چقدر روی افكار و احساساتش مدیریت دارد و نیازهایش را می*شناسد.
2- پیش*نویس و طرحواره: منظور از پیش*نویس آن است كه هر فردی در دوران كودكی خود دارای یك پیش*نویس و نمایشنامه*ای بوده و با آن آشنایی دارد. شناخت پیش*نویس در رفتار متقابل بسیار مطرح است و درواقع شامل ایده و نقشه راه یک فرد می شود. اما طرحواره كه از نظریه شناخت*درمانی گرفته شده، الگوهایی هستند كه روی زندگی*ما تاثیر می*گذارند.
مثلا ممكن است شخصی دارای طرحواره طرد باشد و دایما فكر كند كه آدم*های مهم زندگی*اش وی را طرد و ترك خواهند كرد و به*طور ناخودآگاه ممكن است كه كسانی را جذب كند كه در آینده وی را ترك *كنند یا اینكه شخص از ترس طرد شدن به طرحواره خود بچسبد و دست به رفتارهای جبرانی بزند. این طرحواره*ها خیلی به*صورت پنهانی هستند و در كلاس*های خودشناسی افراد با آنها آشنا می*شوند.
تشابه و تفاوت شخصیتی لازم است اما نمی*توان به صرف آنكه فرد كاملا شبیه من است یا كاملا با من متفاوت است تن به ازدواج بدهیم. به*عنوان مثال شخصی كه كاملا برون*گراست اگر همسری داشته باشد كه درون*گرا باشد قطعا در زندگی*به مشكل برمی*خورد
3- آشنایی با مهارت*های ارتباطی: این مهارت*ها شامل گوش دادن فعال (همدلی)، پذیرش واقعیت*های مثبت، منفی، خنثی، پذیرش تفاوت آدم*ها یعنی به تعداد موجود در روی زمین، تفاوت نگرش، باورها، عقاید و ارزش*هاست؛ مهارت بیان احساسات، مهارت ابراز وجود، مهارت حل مساله، تفاهم و مذاكره، اینكه فرد لازم است كه بداند در یك جاهایی باید مصالحه كند و كوتاه بیاید، و در نهایت مهارت تلاش و نگهداری از رابطه و دانه*عشق. اینكه در طول زندگی از عشق مراقبت و نگهداری كند.
دیگر مولفه*هایی را كه می*توان در درجه*دوم قرارداد که شامل سن و سال، تشابه فرهنگی، سنخیت*های عقیدتی، اقتصادی است. اما اولویت*ها با مواردی است كه در بالا ذکر شد.
نقش تشابه شخصیتی در ازدواج موفق
تشابه و تفاوت شخصیتی لازم است اما نمی*توان به صرف آنكه فرد كاملا شبیه من است یا كاملا با من متفاوت است تن به ازدواج بدهیم. به*عنوان مثال شخصی كه كاملا برون*گراست اگر همسری داشته باشد كه درون*گرا باشد قطعا در زندگی*به مشكل برمی*خورد. در پایان به یاد داشته باشید احترام متقابل به یكدیگر، نگرش مثبت به همسر، توجه كافی به نیازهای طرف مقابل، آشنایی با مهارت*های ارتباطی، مهارت*های فرزندپروری اصولی هستند که یک ازدواج را ماندگار و شاد و موفق می کنند.
سونات