سال 2010 | 207 صفحه | ISBN: 9783527326945 | 1,82 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
این کتاب صراحتا به سه بخش اصلی تقسیم شده است. درواقع، هدف اساسی و اولیه این کتاب آشنا نمودن مخاطبین با حوزه برنامه ریزی در پالایش نفت و صنعت پتروشیمی می باشد و این درحالی است که به معرفی چندین طرح برنامه ریزی و مدلسازی استراتژی های دربرگیرنده پالایشگاه های تک سایتی، شبکه های چندپالایشگاهی، شبکه های پتروشیمی، و سیستم های برنامه ریزی پالایشگاه و پتروشیمی، می پردازد.
این کتاب به گونه ای دقیق و بی کم و کاست، بینشی در رابطه با جهت گیری های تحقیقات امکان پذیر و توصیه های مرتبط با حوزه برنامه ریزی پالایشگاه و پتروشیمی، ارائه می دهد. علاوه بر این، پیوست های متفاوتی در این کتاب به منظور توضیح پس زمینه های ضروری همانند برنامه نویسی تصادفی، برنامه نویسی احتمال محدود، و بهینه سازی اساسی، ارائه شده اند.
این کتاب برای مهندسان و مدیران شاغل در صنعت نفت و همچنین محققان دانشگاهی در تولید، تدارکات و مدیریت زنجیره تامین، مناسب می باشد.آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایى براى او بهترین بهشت هاست."موریس مترلینگ"