آیا یادگیری در خواب واقعا ممکن است؟

بسیاری مدعی*اند که می*توانند در خواب، به شما مهارت*های مختلف را بیاموزند. در حالی که از نظر علمی، چنین امکانی تایید نشده است. اما برای اولین بار،*یافتن نشانه*هایی از یادگیری در خواب، امیدهای تازه*ای را ایجاد کرده است.

بهنوش خرم*روز: وقتی از خواب بیدار می*شوید،* می*توانید بوی قهوه*ای را که به مشامتان می*رسد بشنوید. اما اگر به خوابیدن ادامه بدهید هم باز بوی قهوه به مشامتان می*رسد. در هر دو حالت، *ممکن است چیزی هم یاد بگیرید. در واقع به نظر می*رسد که افراد می*توانند وقتی در خواب هستند هم تداعی*های بویایی تازه بسازند، یافته*ای که نشان می*دهد شاید واقعا در خواب توانایی یادگیری داشته باشیم.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]اناتی ارزی از موسسه علوم وایزمن می*گوید: «ما می*دانیم که می*توانیم در حالی که خوابیم،* اطلاعاتی را که در طول روز به دست آورده*ایم در مغز خود تثبیت کنیم. اما تلاش برای آموزش موارد تازه با استفاه از کلام در زمان خواب تا به حال موفقیت*آمیز نبوده است».
اما ارزی و همکارانش این*بار روش دیگری را امتحان کرده*اند. آن*ها به جای کلمات از بوها استفاده کردند. در حالی که افراد شرکت*کننده در مطالعه خواب بودند، گروه صداهای مختلفی را پخش می*کرد که به دنبال هر صدا،* بوی خاصی هم منتشر می*شد. محققین متوجه شدند که افراد در خواب، *درست مثل زمانی که بیدار هستند، *در واکنش به بوهای خوب و دلپذیر، عمیق*تر بو می*کشند و در واکنش به بوهای ناخوشاند،* سعی می*کنند نفس*های سطحی*تری بکشند.
بعد از این مرحله،* تنها شنیدن صداها کافی بود که افراد نفس*های عمیق*تر یا سطحی*تری بکشند، بدون این که از هیچ بویی خبری باشد. جالب اینجا بود که همین اتفاق در حالت بیداری هم تکرار می*شد و افراد در بیداری، با شنیدن صداهایی که در خواب شنیده بودند،* تنفس متفاوتی داشتند. ارزی در این*باره می*گوید: «ما در حالت خواب، توانایی انجام کارهای زیادی را داریم، بیش از آن*چه قبلا تصور می*کردیم. این که بدانیم واقعا محدودیت ما برای یادگیری تا کجا است،* خیلی خوب است».
دونالد ویلسون از مرکز پزشکی لانگون متعلق به دانشگاه نیویورک که البته از محققین این مطالعه نبوده، در مورد نتایج به دست آمده و بینش تازه در مورد پردازش بوها بسیار هیجان*زده است. وی می*گوید: «ما فکر می*کردیم که سیستم بویایی در طول زمان خواب از کار می*افتد، اما این مطالعه نشان می*دهد که برخی از اطلاعات نه تنها به مغز می*رسد بلکه در آن*جا باقی می*ماند».
البته،* حتی تصور این که بخواهیم مثلا جبر را به زبان بوها ترجمه کنیم،* خیلی دشوار است،* اما ویلسون در ذهن خود استفاده*های مفیدی از ایجاد تداعی*های بویایی در طول خواب دارد. برای مثال ممکن است از این طریق بتوانند آموزش*هایی را به افراد دارای اختلالات تنفسی بدهند، *مثلا افرادی که مبتلا به آپنه خواب هستند،* می*توانند یاد بگیرند که با روی دادن نشانه*های آن،* عمیق نفس بکشند.