با سلام مسئله شما چیست ؟ آیا تاریخ را میتوانید در گودالی اندازید و فراموش کنید ؟ اینقدر سنگ انداختن برای یک کاربرتان " سونات" برای چیست ؟ در مورد بهترین ها همه اینجا بهترین ها بوده هستند و خواهند بود و غیر آن این سایت
به اینصورت پیشرفتی نداشت . همه ما نژادمان آریایی و از تبار کوروش هستیم , این مطلب درتمام دنیا به زیبائی بیان و
ارسالهای فراوان داشته و دارد , نکته دیگر حکومت محترم نیز از هر بعدی این تاریخ را باور و پذیرفته است و موجب قدردانی
از بزرگواران میباشد اما در سایت شما حتی مسئله قبلی یعنی بیرحمانه کشتار پاسگاه ایرانی و یا حمله ناجوانمردانه
حلبچه چندان گویا مورد علاقه نبوده است بهرحال در تاریخ جمهوری محترم اسلامی امان احدی نمیتواند منکر آن باشد.
این عرایض برای بیداری بیشتر برخی بود ولاغیر
سونات ناخواسته در سایتی که فکر میکرد مانند دیگر سایتها روزانه ایمیلهایشان را دریافت میدارد وارد ولی مانده تا به
این حد رسید بدون هیچ کمکی , مستندات سونات چندین بار در انجمن مشکلات کاربری موجود است و حتی مدیریت
اصلی سایت آدمین عزیز .
بهرحال پوزش از مدیر محترم انجمن تاریخ تمدن ایران که ایشان برایم مثل دیگر مدیران و کاربران بسیار محترم و عزیز
هستند که در اینجا عرایض ارائه شد و ارسالهای دیگر ادامه و اگر باشد در فرصت دیگر , خدا یاری کند آمن
با احترام همیشگی : سونات